ZZP’er moet afspraken beter vastleggen

ZZP Nederland.nl

ZZP’er moet afspraken beter vastleggen
ZZP’ers hebben veel mogelijkheden voor het binnenhalen van opdrachten. Als men goed vakwerk levert is er werk voldoende. Met name in de technische vakken is er een schreeuwende behoefte aan vakmensen. In Nederland zijn op dit moment naar schatting ca 800.000 zelfstandigen zonder personeel werkzaam. Vakmensen die garant staan voor kwaliteit.

Afspraken worden vaak mondeling overeengekomen
Helaas leggen de veel ZZP’ers hun opdrachten niet, of niet goed vast. Doordat men snel geneigd is een opdracht aan te nemen en vervolgens aan het werk te gaan wordt een opdrachtovereenkomst vergeten. Dit levert achteraf vaak problemen op. Opdrachtgevers die niet willen betalen en klachten over het geleverde doordat de werkzaamheden niet voldoende zijn vastgelegd. Indien het tot een procedure komt staat de opdrachtnemer vaak niet sterk en leidt dit tot gederfde inkomsten.

Vastleggen schept duidelijkheid
In veel gevallen kan dit worden voorkomen door een simpel contract te maken waarin de werkzaamheden worden vastgelegd. In een dergelijk contract is het verstandig om duidelijk aan te geven dat men zelfstandig werkt, var verklaring, verzekering, wie verantwoordelijk is voor de gebruikte materialen, tarieven, btw, duur van de werkzaamheden, betalingstermijn etc.

Veel ZZP’ers zijn echter mensen die met passie met hun vak bezig zijn en geen administratief of juridisch onderlegde ondernemers. Een goede advocaat kan natuurlijk een contract voor de ZZP’er bedenken, maar veelal zijn de kosten voor een advocaat te hoog voor kleine ondernemers.

Gratis modelovereenkomst voor aangeslotenen
ZZP Nederland stelt voor de aangesloten ZZP’ers een modelovereenkomst beschikbaar waarmee men in veel gevallen de opdracht goed vast kan leggen. Deze modelovereenkomst voorkomt vaak moeilijkheden achteraf en schept op eenvoudige wijze duidelijkheid over de uit te voeren opdracht. Het document wordt gratis ter beschikking gesteld aan de aangesloten zelfstandigen die hun jaarbijdrage  voor 2008 hebben betaald. Mensen die zich aansluiten ontvangen dit document direct nadat de betaling is ontvangen.

Bent u nog niet aangesloten, dan kunt u dat alsnog doen. Aansluiten tot 1 maart 2009 kost slechts 20 Euro inclusief BTW. Aanmelden kan hier

 

Deel deze pagina: