ZZP'ers de dupe van inzet koppelbazen

Stichting ZZP Nederland

Opdrachtgevers vaak geen idee van tariefsverhogingen

Helaas zijn er in Nederland veel organisaties die niet de moeite nemen om zelf met zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in zee te gaan. Deze organisaties vinden het te lastig om met iedere zzp’er apart een opdrachtovereenkomst af te sluiten. Daarom huren ze bedrijven in die de papieren rompslomp voor hun rekening nemen. Tot zover is er nog niets aan de hand, echter niet alle bedrijven die zzp’ers wegzetten doen dit even netjes.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van externe specialisten in de vorm van ZZP’ers of via flexwerkcontracten. Opvallend genoeg worden deze vakmensen vrijwel altijd ingehuurd via bemiddelaars die hiervoor een flinke marge berekenen. Hierdoor stijgen de kosten van het inhuren van mensen onnodig, maar blijkbaar interesseert dat vrijwel niemand, zo stelt ZZP Nederland.

Met name bij grote bedrijven vindt men het blijkbaar lastig om zelf contracten met derden af te sluiten. Men is bang gemaakt door de complexe regelgeving die de overheid en de Belastingdienst hebben gecreëerd. Een Var verklaring, Arbeidsinspectie, de angst voor een naheffing en veelal de ontbrekende kennis van bedrijven spelen hierin een grote rol. Blijkbaar kiest men dan voor de weg van de minste weerstand door een forse toeslag te betalen voor de payrollconstructies. Zelfs bij de overheid, waarvan men mag verwachten dat zij het goede voorbeeld geven, wordt vrijwel uitsluitend ingehuurd via koppelbazen die leuke marges opstrijken.

Grove marges en koppelbaaspraktijken
De ZZP’er wordt vaak gedwongen om via een dergelijke constructie te worden doorverhuurd omdat opdrachtgevers ze anders niet willen inhuren. Veelal gaat dit gepaard met onredelijke marges waarvoor de ZZP’er ook nog eens moet bloeden, het risico op wanbetaling wordt vrijwel altijd verlegd naar de ZZP’er. Daarnaast wordt er vrijwel altijd een onredelijk concurrentiebeding in het contract geplaatst.

U ook?
Bij Stichting ZZP Nederland zijn gevallen bekend van een verdubbeling van de tarieven door koppelbazen, veelal zonder dat de opdrachtgevers dit weten. Stichting ZZP Nederland is op zoek naar voorbeelden van een abnormale verhoging van het uurtarief door bemiddelaars. Gebeurt dit bij u ook? Dan vragen wij u om dit te melden aan ons via ons e-mailadres: info@zzp-nederland.nl  Uiteindelijk zullen we alle gevallen bundelen om zo beter inzicht te krijgen in de ernst van de situatie en daarop actie te kunnen ondernemen.

Deel deze pagina: