ZZP'ers doen oproep aan minister Donner voor Vorst WW

ZZP Nederland

Belangenorganisatie ZZP Nederland heeft minister Donner een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor ZZP’ers in de bouw die door de kou niet kunnen werken. In de brief spreekt ZZP Nederland over ongelijkheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bouwbedrijven die ondersteund worden voor hun werknemers en kleine zelfstandigen zoals ZZP’ers niet.

ZZP Nederland acht, wanneer werknemers, werkgevers en ZZP’ers getroffen worden door de extreem lange winterperiode er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen voornoemde groepen. ZZP Nederland vraagt de minister met klem om een snelle regeling waarbij ZZP’ers niet uitgesloten worden.

In Nederland bestaan tot nu toe eigenlijk maar twee stromingen: werknemer of werkgever. Volgens ZZP Nederland wordt het tijd dat er een basisstelsel wordt ontwikkeld voor iedereen, of men nu werknemer, werkgever of ZZP’er is. Met 700.000 kleine zelfstandigen kan men deze grote groep niet langer negeren.

Oplossing voor UWV-ZZP Problematiek
Tevens vraagt ZZP Nederland aandacht voor de UWV problematiek van zelfstandigen. Met de huidige, onduidelijke voorlichting ontstaan veel problemen met dramatische gevolgen. Goedbedoelende mensen worden afgestraft als ware fraudeurs. De werkloze die probeert uit een uitkering te ontsnappen dient te worden geholpen en niet te worden afgestraft door onduidelijkheden in de regelgeving. Volgens de mening van ZZP Nederland is het rechtvaardiger om mensen, die starten vanuit een uitkering, te laten terugbetalen op basis van verdiensten in plaats van uren. Nederland mag best wat trotser zijn op mensen die proberen uit een uitkeringssituatie te ontsnappen in plaats van ze af te straffen…

Onlangs heeft ZZP Nederland haar visie mogen toelichten in een hoorzitting van de SER. Daarbij is gepleit voor een basisstelsel/vangnet dat bruikbaar is voor alle werkenden in Nederland. ZZP'ers zijn nu niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de SER en voelen zich niet betrokken bij werknemers- of werkgeversorganisaties.

Deel deze pagina: