ZZP’ers en Freelancers juridisch vaak slecht beschermd

ZZP Nederland

ZZP’ers en Freelancers juridisch vaak slecht beschermd

Ondernemen is risico lopen. Vrijwel iedere ondernemer sluit dagelijks juridische zaken zonder te beseffen dat men risico loopt. Bij grote ondernemingen is dat vaan goed afgedekt door prima leveringsvoorwaarden en een correcte opdrachtovereenkomst. Kleine zelfstandigen zoals ZZP’ers en Freelancers werken meestal zonder leveringsvoorwaarden en leggen afspraken slecht vast. Hierdoor loopt deze groep zelfstandigen een behoorlijk risico. Bij een juridisch conflict dient men al snel een advocaat in te schakelen á 200 Euro per uur. Dit zijn kosten die een kleine zelfstandige zelf niet kan betalen, aangezien veel ZZP’ers werken voor een uurtarief tussen 25 en 50 Euro per uur.

ZZP Nederland biedt vanaf 1 december haar aangeslotenen een collectieve ZZP Rechtsbijstandverzekering aan waardoor men altijd een beroep kan doen op juridisch advies, een incassodienst en bij een echt conflict kan men rekenen op juridische ondersteuning.

De verzekering wordt afgesloten bij DAS Rechtsbijstandverzekeringen die een speciale ZZP Rechtsbijstandverzekering hebben opgesteld. Doordat een ZZP’er geen personeel in dienst heeft en minder omvangrijke zaken afhandelt is de premie zeer betaalbaar gebleven. Bovendien ontvangen de aangeslotenen van ZZP Nederland, naast een korting van 10%, ook nog standaardleveringsvoorwaarden voor specifieke groepen en modelovereenkomsten.

Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland lopen veel ZZP’ers onoverzienbare risico’s bij het aangaan van opdrachten: “De zakelijke wereld in Nederland verhardt vrij snel. Indien men het niet eens is met het geleverde product of dienst wordt de rekening niet betaald en ligt er al snel een fikse schadeclaim op de deurmat van de ZZP’er. Goede raad is duur, een advocaat kan men eigenlijk niet betalen met de geringe winsten die een ZZP’er maakt. Dit houdt vaak in dat men snel geneigd is om maar toe te geven aan de eisen van de opdrachtgever. Dit kost een flink gedeelte van de inkomsten van de kleine ondernemer en dat is triest. We zijn blij in DAS een goede partner te hebben gevonden.”

Kleine zelfstandigen hebben ook vaak incassoproblemen
“Kleine ondernemers moeten hard werken voor hun geld en bij het incasseren van rekeningen loopt een kleine ondernemer tegen een muur aan. De opdrachtgever betaalt langzaam en de zelfstandige durft eigenlijk niet te protesteren, bang dat hij zijn klant kwijtraakt. Een klant die niet betaalt is geen klant zeggen wij vaak, maar als je zonder een opdrachtovereenkomst aan het werk gaat begeef je je op glad ijs volgens mij. Met de ZZP rechtsbijstandverzekering willen we de zelfstandige helpen om problemen te voorkomen.” aldus Marrink.

Inmiddels hebben ca 1400 zelfstandigen zich bij ZZP Nederland aangesloten en worden per maand meer dan 100.000 pagina’s bekeken op www.zzp-nederland.nl. Volgens Johan Marrink is dat op zich niet vreemd: “Bij ons betalen zelfstandigen die zich willen aansluiten slechts 15 Euro per kalenderjaar, als je dat vergelijkt met een vakbond, waar men gemiddeld 180 Euro per jaar betaalt dan is 15 Euro een bedrag dat voor iedereen betaalbaar is. Iedereen heeft gratis toegang tot alle 400 pagina’s over ondernemen, aangeslotenen ontvangen collectief voordeel bij de zorgverzekering, we hebben een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidverzekering ontwikkeld en meer andere voordelen die nuttig zijn.

Uitgebreide informatie: klik hier

Deel deze pagina: