ZZP'ers ervaren urenregistratie als grootste regeldruk

ZZP Nederland

ZZP Nederland werkt in samenwerking met meerdere belangenorganisaties voor zzp’ ers samen met de Regiegroep Regeldruk. Vanuit deze regiegroep is een enquête gehouden bij alle meewerkende belangenorganisaties. Aangeslotenen bij ZZP Nederland waren het erover eens wat zij als grootste regeldruk voelden: het bijhouden van een urenregistratie ten behoeve van de Belastingdienst.

Definities
Met de regiegroep zijn eerst besprekingen geweest om te bepalen hoe knelpunten en regeldruk gedefinieerd konden worden. Regeldruk is benoemd als de overkoepelende term voor administratieve lasten, nalevingskosten en de kwaliteit van het overheidsoptreden. Administratieve lasten zijn de kosten die zzp’ers maken, om te voldoen aan informatieverplichtingen uit wet- en regelgeving van de overheid.

Uitkomsten ZZP Nederland
De gezamenlijke uitkomsten van de enquête laten nog even op zich wachten. De uitkomsten van de enquête van ZZP Nederland zijn echter al wel bekend. De top 5 van regeldruk zoals ervaren door zelfstandigen van ZZP Nederland ziet er als volgt uit:

  • Urenregistratie voor de Belastingdienst
  • Fiscale regels voor autogebruik privé en zakelijk
  • BTW-regels in het algemeen
  • Aanvragen en invullen van (voorlopige) belastingaanslagen
  • Problemen met de aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Vervolg
Alle uitkomsten van de meewerkende belangenorganisaties zullen worden samengevoegd en besproken. ZZP’ers is ook gevraagd naar eventuele oplossingen voor de problemen. De oplossingen en ideeën van de belangenorganisaties en de achterban samen zullen moeten leiden tot een concrete aanbeveling van de Regiegroep Regeldruk aan de betreffende departementen.

Regiegroep Regeldruk
De regiegroep Regeldruk is een initiatief vanuit de overheid. Ook het huidige kabinet heeft zich in het Regeerakkoord  ten doel gesteld om de administratieve lasten voor zzp’ers te verminderen. Op die manier krijgen zzp’ers meer ruimte om te ondernemen. Het kabinet wil dan ook weten wat er leeft onder zzp’ers en van welke regels zzp’ers last hebben. Vandaar dat medewerking is gezocht van niet alleen ZZP Nederland, maar ook van VZZP, FNV Zelfstandigen, FNV ZBO en PZO.

Deel deze pagina: