ZZP´ers geconfronteerd met onbekende kostenpost: SENA

Sena.nl / ZZP Nederland

Alle ondernemers en zzp´ers die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel krijgen vroeg of laat een brief van SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) in de bus. Door het Ministerie van Justitie is SENA belast met de uitvoering van (een deel) van de Wet op de naburige rechten. In de praktijk betekent dit formeel dat SENA geld incasseert namens de makers van de muziek waar u naar luistert en ook weer uitbetaalt. Dit betekent voor veel zzp´ers een (onbekende) kostenpost.

Iedere keer als SENA haar brieven weer de deur uitdoet, krijgt ZZP Nederland de nodige vragen van haar aangeslotenen. Daarom volgt nu een kleine uitleg over wat u moet doen als u een brief van SENA in de bus krijgt.

Wanneer betalen?
Zodra muziek buiten de huiselijke kring wordt afgespeeld, bijvoorbeeld in winkels, kantoren (dus ook van zzp´ers die aan huis werken en klanten ontvangen), in discotheken of op radio, televisie of internet dan dient er geld aan SENA te worden betaald om een licentie te verkrijgen om de muziek af te spelen. Om het geld voor de licentie ook daadwerkelijk te innen, stuurt SENA iedere ondernemer een brief waarin wordt gesteld dat u muziek draait en moeten betalen voor een licentie. Oftewel, u moet betalen. Toch geldt dit voor zzp´ers lang niet altijd.

Wanneer niet betalen?
Allereerst natuurlijk als u gewoon geen muziek draait op uw werk. Verder is voor zzp´ers van belang dat als u eenmanszaak heeft en geen klanten ontvangt, u SENA niet hoeft te betalen. Waar ook veel zzp´ers tegen aan lopen is dat ze alleen werk doen bij anderen. In dat geval kunt u dit zelf op het formulier er bij schrijven.

Kosten
Om maar eens een voorbeeld te noemen. U heeft een website waarop u achtergrondmuziek draait voor de bezoekers van uw website. Per track (liedje) moet u dan € 75, - euro betalen aan SENA. Nog een voorbeeldje: U heeft in uw kantoor, waar ook wel eens klanten komen of meerdere mensen werken, een radiootje staan. Eigenlijk gebruikt u deze nauwelijks, maar ach. Hij staat ook niemand in de weg. Voor de paar keren dat u de radio toch aanzet, dient u per jaar € 105,36 te betalen. Heeft u een werkplek waar meer dan 11 personen naar muziek luisteren, dan is het te betalen bedrag alweer € 210,73

Prullenbak of opsturen?
Let op! Het formulier wel altijd retour sturen. Als u geen muziek gebruikt dient u dit gewoon op te geven. Zoals ze zelf ook vermelden kunt u evengoed kenbaar maken op hetzelfde opgave formulier dat u geen muziek luistert. Daarna sluiten ze u uit voor toekomstige mailings en herinneringen. Als u geen klanten ontvangt of ambulant werk doet, geef dit dan aan op het formulier, bij vraag 2a achter de tekst ´anders, namelijk …´. Als u het aanvraagformulier niet terugstuurt dan wil SENA nog wel eens rekeningen op basis van eigen schattingen sturen

Meer informatie kunt u vinden op http://www.sena.nl/ of als u belt met 035-6251700.

 

 

 

Deel deze pagina: