ZZP'ers kunnen gemakkelijker overheidsopdrachten binnenhalen

Rijksoverheid.nl

 

Eerste Kamer akkoord met gunstigere aanbestedingsregels voor ZZP'ers

ZZP'ers krijgen meer kans om overheidsopdrachten binnen te slepen. Bovendien wordt meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure eenvoudiger en transparanter. De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 oktober 2012 ingestemd met een voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) dat dit moet regelen.

Zet in rug voor midden- en kleinbedrijf
Het akkoord van de Eerste Kamer is een belangrijke stap om het wetsvoorstel per 1 januari 2013 in werking te kunnen laten treden. 'Na acht jaar overleggen en vergaderen krijgt het midden- en kleinbedrijf nu eindelijk de zet in de rug die ze nodig heeft,', aldus de bewindsman. 'Ook de consument profiteert. Door een eerlijke aanbesteding neemt de concurrentie toe, waardoor de prijs van het werk zakt en de kwaliteit stijgt.'

Gelijk speelveld voor alle ondernemers
Met name kleinere ondernemers (vaak ZZP'ers) maken meer kans opdrachten binnen te halen. Zij hebben veel last van onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen. Zo is bijvoorbeeld de ervaring van het bouwen van een viaduct bij de huidige regels niet voldoende om mee te mogen doen bij een aanbesteding voor het bouwen van een brug. De nieuwe aanbestedingsregels moeten zorgen voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers, groot en klein. Opdrachten mogen niet meer dusdanig worden geclusterd zodat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Zo mag een bedrijf met 120 vestigingen bijvoorbeeld niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in één aanbesteding, zodat een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer maakt.

Simpeler aanbestedingsregels
Ook mogen er geen onredelijke contractvoorwaarden aan ondernemers worden gesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat een kleine ondernemer alle risico’s van een bouwproject moet dragen, terwijl deze ondernemer zich onmogelijk kan verzekeren tegen deze risico’s. Daarnaast worden de aanbestedingsregels waar mogelijk versimpeld. Zo hoeven alleen ondernemers die een aanbesteding winnen, de bewijsstukken aan te leveren. Tenslotte komt er een onafhankelijke commissie waar ondernemers met klachten over aanbestedingen terecht kunnen.

Deel deze pagina: