ZZP'ers kunnen ook op overheidsopdrachten inschrijven

Ministerraad

Kleine ondernemers mogen straks ook inschrijven bij overheidsopdrachten
Ook kleinere ondernemers krijgen straks een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten, doordat het kabinet redelijke eisen voor aanbesteding opstelt. Ook worden de lasten voor bedrijven verminderd. Dit staat in een wetsvoorstel Aanbesteden van minister Van der Hoeven (EZ), waarmee de ministerraad vandaag, 25 juni 2010, heeft ingestemd.

In het verleden stelde de overheid onredelijke eisen bij het aanbesteden van opdrachten, waaraan kleine ondernemers eigenlijk niet konden voldoen. In het nieuwe aanbestedingsvoorstel wordt er van uitgegaan dat de eisen in redelijkheid moeten staan tot de omvang van de opdracht, waardoor individuele regionale opdrachtnemers ook kansen krijgen. Ook de eisen aan de jaaromzet van de opdrachtnemer zullen beoordeeld worden op basis van de omvang van de opdracht.

Minder lasten, vereenvoudigen procedure
Er komt een einde aan de verschillende formulieren die aanbestedende diensten gebruiken. De ondernemer hoeft straks nog maar één formulier in te vullen. Pas als de ondernemer de opdracht krijgt, moet hij de officiële documenten inleveren.

Via Tenderned worden straks alle opdrachten voor aanbestedingen op één plaats gepubliceerd.
Uiteindelijk moet met de nieuwe aanpak de lastendruk voor het bedrijfsleven met € 77 miljoen per jaar verminderen. De nieuwe aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten.

Link: | Tendernet |
 

Deel deze pagina: