ZZP’ers te vaak voor Bbz-uitkering afgewimpeld

Leo Kits

Gemeenten vinden Bbz-uitkering lastig en wijzen snel af
Voor een deel van de ZZP’ers zijn het moeilijke tijden, tarieven staan onder druk waardoor zelfstandigen gemiddeld 12 % minder inkomen hebben. Voor zelfstandigen die in de technische sector werken is het vaak nog lastiger. Opdrachten liggen niet voor het oprapen op grote bouwprojecten waardoor de ZZP’er vaker een langere periode geen inkomen heeft. Dit leidt al snel tot financiële problemen.

De Bbz (Besluit Bijstandsverlening voor Zelfstandigen) is bedoeld om kleine zelfstandigen in een moeilijke periode te helpen maar aanvragers krijgen steeds vaker nul op rekest. Aanvragen worden afgewezen waarbij de zelfstandige het advies krijgt om hun bedrijf op te heffen, uit te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel en dan kan men een bijstandsuitkering aanvragen.

Onkunde bij kleine gemeenten
Met name kleine gemeenten weten vaak niet hoe ze met het Bbz moeten omgaan en besteden de aanvragen voor een Bbz-uitkering meestal uit, de hoge kosten van een dergelijke uitbesteding worden vergoed door de Staat. Hierbij moet de haalbaarheid van het voortbestaan van het bedrijf beoordeeld worden. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in | De Volkskrant | is “de materie best lastig en zullen er wel fouten gemaakt worden.” De Nederlandse Staat betaalt over het algemeen enkele duizenden Euro’s aan derden voor een beoordeling van een Bbz-aanvraag.

Krediet in plaats van ondersteuning
Vaak wordt tijdens een (te lange) aanvraagperiode een overbruggingskrediet aangeboden, die terugbetaald moet worden als de aanvraag wordt afgewezen. Dit brengt mensen in nog grotere problemen.

ZZP Nederland pleit voor landelijke regeling
Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland wordt het duidelijk tijd dat er een algemene landelijke regeling moet komen waardoor ongelijkheid per gemeenten uitgesloten kan worden. Marrink: “We zien gelukkig dat het in grotere gemeenten vaak al wat beter gaat, maar er zijn nog steeds veel gemeenten die niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Het gevolg hiervan is dat de aanvraag al snel afgewezen wordt en de zelfstandige gedwongen wordt zijn bedrijf op te geven en in de bijstand plaats te nemen. Daarvoor is de Bbz niet bedoeld. Bovendien zijn de kosten voor het beoordelen van een aanvraag ongehoord hoog doordat gemeenten dit uitbesteden aan dure adviseurs”

Link: | ZZP'er zonder inkomen |

 

Deel deze pagina: