ZZP'ers voorzichtig met ramingen omzet 2013

Panteia/EIM

Slechte conjunctuur als hoofdreden voor mindere groei zzp-omzet

ZZP’ers hadden in 2012 een tegenvallende omzet, daarom stellen ze hun omzet in 2013 naar beneden bij. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in samenwerking met het Ministerie van SZW. Het onderzoek is uitgevoerd door de een meting bij het zzp-panel, dat bestrijkt nu alle ondernemers van eenpersoonsbedrijven, onderscheiden in zzp’ers - die voornamelijk arbeid aanbieden - en overige ondernemers zonder personeel (ozp’ers) die voornamelijk goederen verkopen.

Als grootste redenen voor de tegenvallende omzet/groei worden genoemd: een beperkte afzetmarkt en de slechte conjunctuur.

In 2012 geen groei in omzet
Een op de drie ondernemers heeft in 2012 een omzet die (veel) lager is dan men aan het begin van dat jaar had verwacht. Toch is er op het eerste gezicht vergeleken met 2011 niet veel veranderd in het niveau van de omzetten. Dat komt omdat het aandeel van de ondernemers die een omzet hebben van € 25.000 of meer (ca 67%) onveranderd is. Wel is er aan de onderkant een verschuiving naar omzetten beneden de € 10.000. Er zijn dan ook iets meer ondernemers die zeggen dat zij in 2012 minder omzet hebben dan ondernemers die zeggen dat zij meer omzet hebben.

Inkomstendaling na stoppen met werken
Ruim 60% vindt geld opzij zetten voor voldoende inkomen op de oude dag belangrijk tot zeer belangrijk. Toch verwacht ongeveer de helft van de ondernemers een (zeer) grote inkomensdaling van 30% of meer nadat zij gestopt zijn met werken. Bij een dergelijke inkomensdaling neemt het aandeel ondernemers dat hier (zeer) ontevreden over is sterk toe. Ongeveer een op de drie ondernemers verwacht na het stoppen een gemiddelde tot kleine daling van het inkomen. Hiervan zou de meerderheid tevreden zijn met het verwachte inkomen op de oude dag.

Deel deze pagina: