Nieuws

ZZP'ers willen geen verplichte verzekering en pensioen

60% ZZP’ers wil geen verplichte verzekeringen en pensioen

Afbeelding
De behoefte van ZZP’ers aan een verplichte verzekering is laag. In een poll op de website van Stichting ZZP Nederland geeft 60% aan dat de ZZP’er dat zelf wil regelen of men wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil en met welke dekking. 38% geeft aan wel te voelen voor een algemene AOV mits dit voor een lage premie gerealiseerd kan worden.

Werkgeverorganisatie AWVN pleitte onlangs voor een verplichte verzekering voor alle ZZP’ers. Voor het gemak heeft men daar ook een verplicht pensioen en een werkloosheidsverzekering aan toegevoegd. Eerder, in september poneerde de Baliegroep ook al de stelling dat alle werkenden, in loondienst, flexwerkers en ZZP’ers verplicht moeten bijdragen aan een nationale regeling voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Premier Rutte reageerde afwijzend in de Eerste Kamer direct door te stellen dat hij geen voorstander is van verplichtingen voor zelfstandigen: “je moet oppassen mensen tegen hun zin in gelukkig te maken.

Vakcentrale FNV keerde zich ook tegen het plan om ZZP’ers verplicht mee te laten doen aan een stelsel van sociale zekerheid. Maar daar was een andere reden voor: dit zou ten koste zou gaan van de voorzieningen voor werknemers. Inmiddels pleit FNV voor een verplicht basispensioen voor iedereen. Het voorstel wordt een beetje troebel gehouden door te melden dat dit geen harde verplichting is voor ZZP’ers: de zelfstandige die zijn pensioen al goed heeft geregeld kan dispensatie krijgen. Met andere woorden: wie nog geen aanvullend pensioen geregeld heeft moet dat straks verplicht doen volgens de FNV.

Reactie ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland, belangenbehartiger voor 35.000 zelfstandigen, is geen voorstander van extra verplichtingen voor ZZP’ers: “We moeten ZZP’ers niet gaan betuttelen alsof ze werknemer zijn. ZZP’ers hebben over het algemeen zelf gekozen om zaken te doen voor eigen rekening en risico.” Daarnaast is Stichting ZZP Nederland verbaasd over het fenomeen dat overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties willen bepalen wat goed is voor de zelfstandige. Er wordt meer gesproken over de zelfstandige dan deze te raadplegen over hun wensen.

Gaat de AWVN zich nu inzetten voor ZZP’ers of wil men de mogelijkheden verruimen om mensen in loondienst te bewegen als (schijn)zelfstandige zonder verplichtingen voor de werkgever te blijven werken? Gaat FNV nu werkelijk iets ondernemen voor de ZZP’er of wil men de positie van werknemers versterken? Volgens de FNV zal een verplicht pensioen voor iedereen voorkomen dat oneerlijk geconcurreerd wordt op de arbeidsvoorwaarden.”

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 22 oktober 2014