Home

TVL Startersregeling

Let op: dit is een oud bericht. De TVL is niet meer aan te vragen.

Startte je tijdens de coronaperiode een mkb-onderneming? En was jouw omzet door de coronamaatregelen lager dan in het referentiekwartaal Q3 2021? Vraag dan nog snel de TVL voor starters aan. Je hebt nog de tijd tot 2 augustus 2022 17.00 uur.

Startte je jouw onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021? Vraag dan de Startersregeling aan voor het 4e kwartaal van 2021 (Q4 2021) én voor het 1e kwartaal van 2022 (Q1 2022).

Startte je na 30 juni 2021 en uiterlijk op 30 september 2021? Vraag dan de Startersregeling alleen aan voor het 1e kwartaal van 2022 (Q1 2022).

Omzetverlies
jouw omzetverlies voor Q4 2021 moet minimaal 20% zijn ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021. De omzetverliesdrempel voor Q1 2022 is 30%. Bekijk of je aan alle overige voorwaarden voldoet. Lees alle voorwaarden op rvo.nl.

Vraag aan tot 2 augustus 17:00 uur
De Startersregeling staat nog open voor aanvragen tot 2 augustus 17:00 uur. Dien dus snel een aanvraag in! Kom je in aanmerking voor beide kwartalen? Vraag deze dan apart aan.

Vraag de TVL Startersregeling Q4 2021 of Q1 2022 aan

Let op: je betaalt belasting over deze tegemoetkoming
In tegenstelling tot de andere TVL-periodes, zijn deze periodes voor de Startersregeling belast. De mkb-ondernemer betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de ontvangen tegemoetkoming. Dat komt omdat deze Startersregeling niet onder het EU-Steunkader valt. Deze steun is gestopt op 30 juni 2022. De Startersregeling is een aparte regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom kan deze steun ook na 30 juni gegeven worden.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over aanvragen of de precieze voorwaarden op rvo.nl/startersregeling Q4 2021 of rvo.nl/startersregeling Q1 2022

Op deze pagina