ZZP Zorgverzekering

Wijzigingen basisverzekering zorg 2022

man uitzoeken zorg

Afgelopen Prinsjesdag, 21 september 2021, zijn de plannen van de overheid voor het komende jaar weer bekendgemaakt. Ook de wijzigingen in de Basisverzekering voor 2022 zijn bekend. Het verplicht eigen risico blijft in 2022 € 385 per jaar. Je kunt het vrijwillig met maximaal € 500 ophogen tot € 885.
Hieronder lees je welke wijzigingen er zijn:

Vergoeding elektriciteitskosten beademingsapparaat thuis

Heb je een beademingsapparaat thuis staan? Dan kan je een vergoeding krijgen voor de elektriciteit die het apparaat verbruikt.

Deze vergoeding is nieuw. Zorgverzekeraars overleggen nog met patiëntenorganisaties over de best passende vergoeding. Totdat er duidelijkheid is, vergoeden we dus € 0,06 per uur. Verandert de vergoeding daarna? Dan zal de zorgverzekeraar berekenen op welke vergoeding u definitief recht heeft. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Vergoeding verblijf bij car-T-celtherapie

Vergoeding van verblijf in de nabijheid van het ziekenhuis na een CAR-T behandeling, als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het ziekenhuis woont. Vanwege de mogelijk ernstige bijwerkingen die kunnen optreden, waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt snel in het expertziekenhuis is.

De maximale zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishouden stijgt naar € 1.323.
De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishouden stijgt naar € 2.527.

Verlenging vergoeding herstelzorg Covid-19

Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021 maar wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd.