Starten als zzp'er

Detachering of bemiddeling

Detachering, bemiddelaars of koppelbazen

Op het internet barst het van de bemiddelaars die tegen een vergoeding allemaal leuke opdrachten voor zzp'ers aanbieden. Dat lijkt mooi en dat kan het ook zijn. Maar let op: de Belastingdienst maakt met betrekking tot het zelfstandig ondernemerschap onderscheid tussen bemiddelen en detacheren.

Bemiddeling voor zzp'ers

Bemiddelen is te vergelijken met een makelaar die een huis van iemand aan iemand anders verkoopt. De makelaar zelf verkoopt het huis niet, hij ontvangt alleen een vergoeding voor bemiddeling. Met opdrachten kan dat ook. Daarbij wordt de opdracht rechtstreeks uitgevoerd en worden hiervoor kosten berekend door de zelfstandige aan de opdrachtgever. De bemiddelaar ontvangt rechtstreeks van de opdrachtnemer of de opdrachtgever een vergoeding. Als een bemiddelaar een opdracht voor jou kan bemachtigen mag daar best een vergoeding tegenover staan. Een percentage tot 10% is aanvaardbaar.

Detachering voor zzp'ers

Detacheren werkt als de ouderwetse koppelbaas. Een detacheringsbureau huurt een zelfstandige in en verhuurt deze weer door aan een opdrachtgever. Ook de factuur loopt via de detacheerder met een marge. De Belastingdienst ziet mensen die dag in dag uit voor een en hetzelfde detacheringsbureau werken vaak niet als zelfstandige omdat de detacheerder wordt gezien als de opdrachtgever en niet de klant waar uiteindelijk voor wordt gewerkt. En als je alleen een detacheringsbureau hebt als opdrachtgever, dan vindt de Belastingdienst dat te weinig. Die wil dat je meerdere opdrachtgevers hebt.

Helaas zijn er een behoorlijk aantal detacheringsbureaus die in de categorie koppelbazen thuishoren. Zij laten zelfstandigen het risico lopen voor een zeer laag tarief en berekenen zelf een fikse marge. Pas daar voor op! Je zult niet de eerste zijn die zich aan een bedrijf verhuurt voor een leuke opdracht en dan direct weer doorverhuurd wordt aan een detacheringsbureau die je nogmaals verhuurt aan een opdrachtgever. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn voor een zzp'er. 

Pas ook op voor een concurrentiebeding

Veel bemiddelaars en detacheerders hebben standaard in een overeenkomst een concurrentiebeding/relatiebeding opgenomen. Op zich begrijpelijk, want een bemiddelaar doet zijn best jou een opdracht te bezorgen en het zou niet redelijk zijn als jij of een opdrachtgever probeert de bemiddelaar er direct tussen uit te snijden. Het is een bescherming voor het werk van de bemiddelaar. Maar een concurrentiebeding/relatiebeding moet wel redelijk zijn en je niet vastleggen waardoor je zonder de bemiddelaar vrijwel nergens meer een opdracht kunt aannemen. Termijnen van meer dan 6 maanden tot soms wel drie jaar zijn absoluut onredelijk. Let op te lange termijnen als je een contract tekent met een bemiddelaar. 

Let op: je kunt zelfs worden bestraft voor het schenden van een concurrentiebeding/relatiebeding als je visitekaartjes afgeeft van jouw eigen bedrijf aan potentiële opdrachtgevers, die je volgens het concurrentiebeding niet mocht benaderen.

Op deze pagina