Kennisbank

Hoeveel opdrachtgevers moet ik als zzp'er hebben?

Vrouwelijke ondernemer schudt hand nieuwe opdrachtgever

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting wilt zijn om zo gebruik te kunnen maken van diverse aftrekposten, zal Je moeten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor ondernemerschap. Een van de eisen daarvan is dat je als zzp'er meerdere opdrachtgevers hebt in één jaar. Maar op de vraag hoeveel opdrachtgevers je als zzp'er moet hebben wordt door de Belastingdienst geen concreet antwoord gegeven. De Belastingdienst zegt simpelweg dat ze van zelfstandig ondernemers verwachten dat ze ‘meerdere opdrachtgevers’ hebben. In de meeste gevallen is gebleken dat je met drie opdrachtgevers voldoende hebt.

Wat zijn de eisen aan ondernemerschap voor de inkomstenbelasting?

Heel in het kort let de Belastingdienst op onderstaand rijtje, meer uitleg staat hier:

  • Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
  • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
  • Beschik je over kapitaal?
  • Hoeveel tijd steekt je in jouw werkzaamheden?
  • Wie zijn jouw opdrachtgevers?
  • Hoe maak je jouw onderneming bekend naar buiten?
  • Loop je 'ondernemersrisico'?
  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

De Belastingdienst heeft een ondernemerscheck, waarbij je een vragenlijst invult waarna je te horen krijgt of je voor de Belastingdienst ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Let op: deze uitkomst is niet zaligmakend. Als je twijfelt, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Zorg voor een goede verdeling van je werkbare uren

Werken voor meerdere opdrachtgevers betekent ook dat je nog rekening moet houden met het feit dat er niet teveel bij 1 opdrachtgever gewerkt wordt, en maar heel weinig tijd wordt besteed aan de overige 2 opdrachtgevers. De praktijk leert ons dat je prima 70% van al je werkbare uren bij 1 opdrachtgever kunt besteden, dan wil de Belastingdienst wel graag dat de overige 30% aan werkbare uren netjes wordt verdeeld over de andere 2 opdrachtgevers.

Maar, het probleem is dat iedere belastinginspecteur de regels zelf mag interpreteren. De ene zal soms 2 opdrachtgevers (heel soms 1 opdrachtgever) per jaar voldoende vinden. De andere vindt dat je zeker 3 opdrachtgevers moet hebben. Dat is aan de inspecteur. Maar als je je houdt aan onze richtlijnen (min. 3 opdrachtgevers, grootste max. 70% van de werkbare uren) dan zal je geen problemen krijgen. 

Wat als je maar 1 opdrachtgever hebt als zzp'er?

Als je maar 1 opdrachtgever hebt over een heel jaar dan zal de Belastingdienst dit als loondienst kunnen beschouwen. Dat betekent dat je geen recht hebt op ondernemersaftrekposten (denk aan startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling) en dat er nog loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald. Dat kan de Belastingdienst op jou gaan verhalen, maar ook op jouw opdrachtgever. Is hier dan geen oplossing voor te bedenken? De enige zekere oplossing is er voor te zorgen toch meerdere opdrachtgevers te hebben. En hoeveel opdrachtgevers genoeg zijn dat ligt aan de belastinginspecteur die je eventueel gaat controleren. 

Lees ook:

Hoe je als zzp'er aan opdrachten komt