Nieuws

Belangenbehartiging naar Vereniging ZZP Nederland

Reageren
logo vereniging handen samen

Op 21 juni 2023 is, na een gedegen voorbereidingsperiode, vereniging ZZP Nederland door het stichtingsbestuur van ZZP Nederland officieel opgericht. De Vereniging ZZP Nederland is een vereniging van zelfstandige ondernemers in alle beroepen. Daarmee is de democratische zeggenschap van de meer dan 55.000 aangesloten ondernemers nu ook formeel vastgelegd. “Als vereniging kunnen wij op representatieve wijze deelnemen aan het maatschappelijk overleg. Zo kunnen wij de collectieve belangen van zelfstandige ondernemers nog beter voor het voetlicht brengen in Den Haag”, zegt voorzitter Frank Alfrink. 

Samen sterker 

De voorzitter van ZZP Nederland is tevens bestuurslid van Vereniging Zelfstandigen Nederland, waarbij ook andere zelfstandigenorganisaties zijn aangesloten. ZZP Nederland streeft naar meer draagvlak onder zelfstandigen voor gezamenlijke beleidsstandpunten in de richting van de politiek. Naast meer eenheid in beleid kan ook groei in getal leiden tot meer invloed. “Het is belangrijk dat zelfstandigen zich verenigen, dan kun je meepraten en telt je mening”, vindt Alfrink.  

Ledenraad 

ZZP Nederland organiseert zelfstandigen in alle beroepen op basis van ondernemerschap. Inmiddels is ook een aantal beroepsorganisaties van zelfstandigen collectief aangesloten. Om input vanuit het beroepsperspectief op het beleid te bevorderen, zijn de leden ingedeeld in beroepsgroepen. De leden van iedere beroepsgroep kiezen een afgevaardigde in de Ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.  

Mocht je interesse hebben om kandidaat te zijn voor een functie in onze Ledenraad, meld je dan op het mailadres info@zzp-nederland.nl

Leden hebben inspraak 

In de Ledenraad worden standpunten gevormd, die door het bestuur worden uitgedragen. Alle leden kunnen ervaringen, zienswijze en standpunten inbrengen via de (digitale) ledenraadplegingen, zoals voorheen door de stichting georganiseerd. “Met de vereniging formaliseren wij het bestaande inspraakmodel, zodat ervaringen en standpunten uit de praktijk van de ondernemers tot op het hoogste niveau van het maatschappelijk overleg gaan meetellen”, aldus voorzitter Frank Alfrink. 

Informatie over de vereniging is hier te vinden.

Geplaatst op 18 oktober 2023
2 Reacties Plaats een reactie

Als antwoord op door Dhr. van Beek

Geachte heer van Beek. Als u zich beschikbaar wilt stellen als kandidaat voor ledenraad, dan wil ik u vragen een e-mail te sturen naar info@zzp-nederland.nl
Als u daarbij dan ook wilt aangeven in welke sector u werkzaam bent, dan nemen wij contact met u op.

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen