Nieuws

Betere onderhandelingspositie voor zzp'ers noodzakelijk

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), heeft begin januari 2023 meer duiding gegeven over tariefafspraken tussen zzp'ers. Lees meer.

Stichting ZZP Nederland wil een oplossing voor de nu vaak ongelijke positie van zelfstandigen in onderhandelingen over voorwaarden en tarief. Zelfstandige ondernemers hebben als eenling tegenover grote opdrachtgevers regelmatig weinig in de melk te brokkelen en moeten daardoor vaak genoegen nemen met eenzijdig opgelegde leveringsvoorwaarden en tarieven.

Vooral overheidsdiensten gedragen zich al te vaak als monopolistische opdrachtgever met eenzijdig opgelegde voorwaarden, waardoor zelfstandige ondernemers in een afhankelijke positie terecht dreigen te komen. ZZP Nederland pleit voor meer evenwicht in de ongelijke machtsverhoudingen, waarmee individuele zelfstandigen tegenover machtige opdrachtgevers nu hebben te kampen.

Wij hebben eerder via een enquête zelfstandigen uit verschillende betrokken sectoren de kans gegeven om hun mening te geven over mogelijke oplossingen van dit probleem. Uit de respons blijkt dat de achterban het belangrijk vindt dat stichting ZZP Nederland met dit onderwerp aan de slag gaat. Inmiddels hebben wij de beleidsgroep Verbetering Onderhandelingspositie Zelfstandigen (VOZ) samengesteld om oplossingsrichtingen te onderzoeken en uit te werken. Stichting ZZP Nederland kan deze oplossingsrichtingen dan samen met VZN inbrengen in het overleg met de betrokken ministeries en de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markten).

Alle hulp om het werk van de beleidsgroep VOZ te ondersteunen, wordt zeer gewaardeerd. Als je denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, nodigen we je van harte uit ons hierover per mail (info@zzp-nederland.nl) te berichten.

We houden je op de hoogte.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 5 oktober 2015