Blog

Directeur ZZP Nederland over nieuw pensioenakkoord: “Geen AOV-plicht, wel basisvoorziening voor alle werkenden”

Na negen jaar overleg ligt er een nieuw pensioenakkoord op tafel en dat zorgt -terecht- voor nogal wat vragen en rumoer onder zzp’ers. In het nieuwe pensioenakkoord staat namelijk dat zelfstandigen verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten. “Als ZZP Nederland zijn wij daar zeer kritisch over”, zegt directeur Frank Alfrink. “Ondernemers hebben het niet zo op opgelegde verplichtingen.”

Geen draagvlak onder zzp’ers voor AOV-plicht

Uit cijfers blijkt dat er nauwelijks draagvlak is voor deze ontwikkeling. De recente achterbanraadpleging (mei 2019) laat zien dat 82% tegen een verplichte AOV voor ondernemers is.

Daar staat tegenover dat 90% van de achterban wél toekomst ziet in een basisvoorziening voor alle werkenden. Zelfstandigen kunnen hierin zelf kiezen of ze zich willen bijverzekeren. “Als zzp’er ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor je inkomensrisico’s en regel je je eigen zaken op je eigen manier,” aldus Alfrink.

Economisch en maatschappelijk belang

Zelfstandigen zijn van groot economisch en maatschappelijk belang, stelt Alfrink. “Door zelfstandigen niet te beteugelen met allerlei regels kunnen zij uitgroeien tot een nog sterkere waarde voor de economie.”

Als ZZP Nederland willen we zzp’ers helpen om alle bijkomende zaken die het ondernemerschap met zich meebrengt. “Wij nemen daarom het initiatief om samen met andere maatschappelijke organisaties het plan voor een basisvoorziening verder uit te werken tot een regeling. Deze regeling kan wél op veel draagvlak rekenen.”

Basisvoorziening voor alle werkenden

Een groot deel van de achterban staat open voor een basisvoorziening voor álle werkenden. Maar wat houdt dit dan precies in?

  1. Een publieke voorziening voor alle werkenden; werknemers en zelfstandigen;
  2. Er is volledige acceptatie zonder uitsluitingen;
  3. Basisinkomen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid;
  4. Blijvend lage, collectieve premie;
  5. Alle werkenden hebben toegang tot eerstelijns preventie van verlaging van risico’s;
  6. Altijd de mogelijkheid om bij te verzekeren.

Pensioenplicht

Wat wél van de baan is: de pensioenplicht. ZZP Nederland heeft zich altijd tegen deze plicht verzet. Samen met andere organisaties is het ZZP Pensioen opgericht. Met ZZP Pensioen hebben zelfstandigen zelf de keuze in inleg en deelname. In dit akkoord staat dat vrijwillige aansluiting van zelfstandigen bij een bestaand pensioenfonds mogelijk moet worden gemaakt. Dit vergroot keuzevrijheid over pensioenopbouw voor zelfstandigen.

De minister vraagt in een brief aan de sociale partners om samen met de zelfstandigenorganisaties voor begin 2020 een plan te presenteren. In dit plan moeten alle werkenden zich kunnen verzekeren voor een AOV. “In september presenteren we onze ideeën voor een moderne arbeidsmarkt. We moeten stoppen met renoveren, het is tijd voor nieuwbouw.” sluit Frank Alfrink af.

Geplaatst op 22 juli 2019 door Frank Alfrink

Frank Alfrink is directeur van ZZP Nederland