Nieuws

Koolmees: ‘Verplichte AOV voor zzp’ers wordt lastig.’ VZN; ‘Stop gesprekken’

Demissionair minister Koolmees heeft wederom in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers stuit op grote problemen in de uitvoering. Binnen afzienbare tijd is volgens hem een verplichte AOV geen haalbare kaart. De minister stelt daarom een ‘andere aanvliegroute’ voor ‘waarbij wordt gekeken naar wat in de uitvoering wel kan.’

Stichting ZZP Nederland is tegen de komst van een verplichte AOV. Net als de achterban voelt stichting ZZP Nederland meer voor de eerder ingebrachte oplossing van een basisvoorziening voor alle werkenden. Dat idee wordt inmiddels via Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) ook breed gedragen naar buiten gebracht.

Gesprek naar basisvoorziening
VZN, de op initiatief van ZZP Nederland opgerichte koepelvereniging voor zelfstandigeorganisaties, pleit ervoor om niet verder te praten over een verplichte AOV voor zzp’ers. 'Alleen een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden kan op draagvlak rekenen', stelt VZN-voorzitter Cristel van de Ven. De uitvoering van een basisvoorziening voor alle werkenden zal gemakkelijker uitvoerbaar zijn. Daarom pleit VZN om, dit maal met een onafhankelijke vertegenwoordiging van zelfstandigen, verder te praten over een basisvoorziening voor alle werkenden, in plaats van over een verplichte AOV.

Geschiedenis
In juni 2019 is een Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet, waarin ook afspraken staan over zelfstandige ondernemers. Er is in dit akkoord namelijk ook een AOV-verplichting voor zzp’ers opgenomen. Uit achterbanonderzoek van ZZP Nederland is gebleken dat van de ruim 4100 respondenten ruim 81% tegen een verplichte AOV is, maar bijna 89% wel voor een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

ZZP Nederland blijft bij monde van VZN vol inzetten op een basisvoorziening voor alle werkenden.

Bron
VZN/Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 30 maart 2021