Minder regels voor zzp' ers door samenwerking belangenbehartigers

Directie Regeldruk en ICT beleid, Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland is samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  en zzp-belangenbehartigers al maanden bezig om knelpunten voor ondernemers weg te nemen. Het kabinet wil een administratieve lastenvermindering van 25% in 2015 bereiken. Daarvan is in 2012 al 12% gerealiseerd. Daarnaast neemt de overheid maatregelen om de nationale nalevingskosten met netto € 200 miljoen te verlagen. Het gaat om ongeveer 100 maatregelen en levert het bedrijfsleven in totaal een kostenbesparing op van ruim €1,6 miljard. Om te bekijken welke maatregelen wellicht geschrapt worden is Stichting ZZP Nederland  de samenwerking aangegaan.

Samen
Voor zzp’ers komt het kabinet in het voorjaar van 2012 met een apart actieplan voor verlaging van de administratieve lasten. Het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in overleg met de brancheorganisaties Stichting ZZP Nederland, FNV ZBO, FNV ZZP en PZO de belangrijkste regeldrukknelpunten voor ZZP’ers in kaart gebracht. Ruim 1.500 zzp’ers hebben zelf hiervoor de basis geleverd door een enquête in te vullen. De punten die zij als last ervaren betreffen niet alleen administratieve lasten, maar ook bijvoorbeeld de dienstverlening van de overheid.

Werk aan de winkel
De in dit nieuwsoverzicht opgenomen knelpunten zijn al, of worden op korte termijn, opgelost. De overige aangedragen knelpunten zoals het vereenvoudigen van de urenregistratie, belastingaanslagen, BTW-regels en het aanvragen van vergunningen bij gemeentes zullen in het eerder genoemde actieplan worden aangepakt. Een groot deel van de zzp’ers vindt belastingzaken ingewikkeld en onoverzichtelijk. De Belastingdienst gaat in het najaar met een communicatiepanel aan de slag om verbeteringen aan te brengen in de informatievoorziening aan zzp’ers. In het voorjaar zal het actieplan worden gepresenteerd aan de zzp-organisaties.

Knelpunten die opgelost zijn

  • Geen rittenregistratie voor bestelauto’s

Voortaan hoeven zzp’ers niet meer elke rit te registreren om aan te tonen dat hun bedrijfswagens alleen voor zakelijk verkeer worden gebruikt. Hiervoor introduceert de overheid de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’. Dit gebeurt naar verwachting op 1 januari 2012. Controle op mogelijk privégebruik gebeurt dan via camerabeelden. Dit levert zo’n € 11 miljoen minder administratieve lasten op en het neemt veel irritaties weg bij zzp’ers. Meer over deze maatregel en de invoering daarvan kunt u lezen op de website van het ministerie:
 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/regeldruk-bij-ondernemers

Op deze website staat ook een videoboodschap over deze maatregel.

  • Afschaffen jaarlijkse heffing Kamer van Koophandel

Alle ondernemingen en rechtspersonen die ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn wettelijk verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen. Deze verplichte jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel wordt afgeschaft en verdwijnt in per 1 januari 2013. Hiermee komt een einde aan de vele klachten van ondernemers die deze bijdrage uitsluitend zien als een kostenpost. Met name zzp’ers met lage winsten ervaren de verplichte bijdrage als een lastenpost waar ze niets aan hebben. De heffingen kosten ondernemers in totaal € 160 miljoen per jaar. Met de maatregel hoeft de KvK geen 2,2 miljoen acceptgiro’s meer te versturen die door de ondernemers moeten worden ondertekend en teruggestuurd, wat de ondernemer nog eens een € 12,8 miljoen aan administratieve lasten bespaart.
 

Overige zaken die belangrijk zijn voor u

  • Aanvragen VAR

Sinds 2010 hoeft de zzp’er die drie jaar achter elkaar eenzelfde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) heeft gekregen, geen VAR meer aan te vragen. Zij krijgen dit document automatisch door de Belastingdienst toegestuurd. Daarmee is het dus makkelijker gemaakt voor zzp’ers en is er minder papieren rompslomp. Op de site van de Belastingdienst staat onder welke voorwaarden een VAR automatisch wordt verstrekt. Meer informatie over de VAR kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/zzp
 

  • Drie opdrachtgevers voor de VAR

Het idee dat je als zzp’er verplicht bent om meer dan drie opdrachtgevers per jaar te hebben is hardnekkig en berust op een misverstand. Nergens wordt het aantal van drie genoemd. Op de Belastingdienstwebsite staat wel dat er meerdere opdrachtgevers moeten zijn. Voor het verkrijgen van de VAR is de arbeidsrelatie die de zzp’er heeft met de opdrachtgever doorslaggevend en het aantal opdrachtgevers is daarbij indicatief. Het totaal van de feiten en omstandigheden met betrekking tot de arbeidsrelatie, daar gaat het om. Onderdeel daarvan kan het aantal opdrachtgevers zijn, maar alleen het aantal opdrachtgevers is niet doorslaggevend. Het gaat er om dat er voldoende zelfstandigheid moet zijn in de uitvoering van de arbeidsrelatie en dat er ondernemersrisico wordt gelopen. Meer informatie over de VAR kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/zzp

Deel deze pagina: