Ook vakbond CNV valt vrijheden zzp’ers aan

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland op de bres voor zelfstandige ondernemers

De eis van vakbond FNV tot verplichte pensioendeelname voor zzp’ers, waar ZZP Nederland afgelopen woensdag over berichtte, staat niet op zichzelf. Uit een brief aan de Tweede Kamer blijkt, dat CNV-voorzitter Maurice Limmen ook een spervuur van verplichtingen loslaat op zelfstandige ondernemers. Maar liefst 6 van zijn 11 voorstellen zijn gericht tegen zzp’ers. Door de zzp’ers te grazen te nemen, denken deze vakbonden hun positie in het achterhoedegevecht tegen een moderne arbeidsmarkt te behouden. ZZP Nederland staat op de bres voor zelfstandige ondernemers en roept de politiek op om vooruit te kijken in plaats van achterom.Het bericht van ZZP Nederland over de eis tot zzp-pensioenplicht door FNV, heeft veel reacties losgemaakt. Dat was voor Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland, aanleiding voor nog wat uitleg:

Basispensioen voor iedereen

Een verplicht basispensioen voor iedereen hebben we al. Dat is de AOW, waar iedereen, behalve de gepensioneerden aan meebetaalt. Als ook de gepensioneerden AOW-premie gaan betalen, kunnen we de AOW-uitkering verbeteren en kan de AOW-leeftijd flexibel worden gemaakt, zodat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen uittreden. Werknemerspensioenen zijn private regelingen voor werknemers, vastgelegd in cao’s en pensioenreglementen. Daar hebben zelfstandige ondernemers niets mee van doen. Zelfstandigen kunnen vrijwillig deelnemen aan een ZZP Pensioen.

ZZP Pensioen voor zelfstandigen

Het ZZP Pensioen is een initiatief van de zzp-organisaties, dat is opgericht in 2015. Het ZZP Pensioen beheert op dit moment een belegd vermogen van meer dan 300 miljoen euro voor 3000 zelfstandige ondernemers, die er vrijwillig aan deelnemen. Belangrijke voorwaarden voor een pensioenregeling voor zelfstandig ondernemers zijn naast de vrijwillige deelname ook de flexibele inleg, behoud van pensioenvermogen ook na overlijden, de zeer lage administratiekosten en een duurzame wijze van beleggen. Daarnaast is het belangrijk dat het onafhankelijk toezicht en de inbreng van de deelnemers via een adviesraad geregeld zijn, zodat er voor gezorgd kan worden dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de regeling geborgd is. Er is dus geen enkele noodzaak voor zelfstandigen om zich door vakbonden allerlei verplichtingen te laten opdringen.

Achterbanraadpleging ZZP Nederland

Het is belangrijk, dat de zelfstandigen nu hun stem laten horen. Daarom vragen wij u dringend om enkele vragen te beantwoorden. Uw antwoord kan onze argumenten kracht bij zetten en aanscherpen. Wij gaan voor het vrije ondernemerschap en wij laten ons niet dwingen om verplicht deel te nemen aan werknemersregelingen. 

Ga naar de enquête

Enquête

Deel deze pagina: