Nieuws

SER-kroonlid Grapperhaus pleit voor verplichtingen ZZP’ers

Grapperhaus deel speldenprik uit aan ZZP’ers voor discussie

ZZP’ers moeten verplicht een pensioen opbouwen en verplicht verzekerd zijn tegen inkomensverlies door ziekte. Dat stelt hoogleraar Ferdinant Grapperhaus vandaag in een uitzending bij BNR Nieuwsradio. Als het niet een standaardverplichting wordt, dan zal tenminste de toepassing van de zelfstandigenaftrek gekoppeld moeten worden aan het feit of men wel of niet verzekerd is.

 

Afbeelding

Als zelfstandigen geen extra pensioen opbouwen zal de maatschappij straks voor de gevolgen opdraaien, aldus Grapperhaus. Hij reageert hiermee op een bericht dat de zelfstandige schilders niet meer verplicht willen deelnemen aan het Bedrijfspensioenfonds Schilders (BPF).

Verder stelt Grapperhaus dat de gedachte dat in de toekomst iedereen weer in loondienst gaat werken een utopie is. Nee, dat is juist het probleem, want hoe meer ZZP’ers er komen hoe meer problemen er zullen ontstaan om niet-verzekerden collectief te ondersteunen vanuit de maatschappij.

Begrijpelijke maar ongenuanceerde speldenprik

Volgens ZZP Nederland is de gedachte dat zelfstandigen onvoldoende verzekerd zijn tegen inkomensterugval door ziekte (AOV) en onvoldoende pensioen opbouwen wel begrijpelijk. Maar een algemene verplichting voor alle 800.000 ZZP’ers om zich verplicht te verzekeren is erg ongenuanceerd. Er is een groot deel van de ZZP’ers die niet of slechts gedeeltelijk van het inkomen als zelfstandige afhankelijk is. Daarnaast hebben veel zelfstandigen een financiële buffer opgebouwd voor tijden dat het wat slechter gaat. Verder heeft ca. 70% van de zelfstandigen al een klein pensioen opgebouwd in tijden dat men in loondienst was.

ZZP Pensioen volop in belangstelling

Sinds 1 januari 2015 bestaat een eigen vrijwillige ZZP pensioen dat volop in de belangstelling staat bij zelfstandigen. Het betreft hier een individuele flexibele inleg waar rendement op behaald wordt en dat later zorgt voor een individuele uitkering. Staatssecretaris Klijnsma heeft in de afgelopen periode nadrukkelijk aangegeven, dat een pensioenverplichting voor zelfstandigen niet strookt met het kabinetsbeleid.

Arbeidsongeschiktheid

Veel zelfstandigen zijn niet of onvoldoende verzekerd. De torenhoge premies die voor klassieke verzekeringen betaald moet worden zorgen voor een lage deelname. Daarnaast worden veel zelfstandigen niet geaccepteerd door de particuliere verzekeraars die ook veel uitsluitingen toepassen voor mensen met een medisch verleden.

Het UWV biedt een goed alternatief voor startende ondernemers om binnen dertien weken na de start de verzekering vrijwillig voort te zetten zonder voorwaarden. Helaas wordt daar geen enkele promotie aan gegeven door het UWV. Dat zou ook bij de Kamer van Koophandel kunnen. Onlangs probeerde de politiek de inschrijftermijn van de | UWV-voortzetting | te verlengen van 13 weken naar 12 maanden, maar PvdA minister Asscher heeft dit geweigerd.

Stichting ZZP Nederland is absoluut tegen verplichte verzekering voor zelfstandigen. Als er een verplichting haalbaar is dan moet dat gelden voor iedere werkende in Nederland, dus werknemers, DGA’s en zelfstandigen. Als er een uitkering bepaald wordt ter hoogte van het minimumloon moet iedereen te verzekeren zijn voor een zeer laag bedrag (< €50,- per maand).

Daarnaast zou de verzekering kunnen worden aangevuld met enkele modules die naar behoefte af te sluiten zijn. Te denken valt aan een hoger uitkeringsbedrag, wachttijd, beroepsarbeidsongeschikt etc.

Uit recent onderzoek van ZZP Nederland onder de 36.000 aangesloten zelfstandigen blijkt dat bijna 60% van de zelfstandigen een dergelijke verzekering wel ziet zitten. Daarnaast zou voor veel werkgevers dit ook deels een oplossing kunnen zijn voor de risico’s om mensen in loondienst te nemen.

Geplaatst op 25 maart 2015