Nieuws

Stichting ZZP Nederland kritisch over pensioenakkoord

Het deze week gepresenteerde principeakkoord gaat niet alleen over de AOW-leeftijd en aanvullend pensioen, maar bevat ook een AOV-verplichting voor zzp’ers. Dat staat in de brief van minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer. Uit een recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland blijkt echter, dat een door de overheid opgelegde AOV-verplichting voor zelfstandigen geen enkel draagvlak kent. “Onze achterban staat wel open voor een basisvoorziening voor werkenden, zoals wij hebben voorgesteld”, zegt voorzitter Maarten Post.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar tot 67 in 2024. Dit is ook van belang voor zzp’ers, omdat de AOW geldt voor alle burgers.

Verplicht pensioen van de baan

De eis van vakbonden voor een pensioenplicht voor zelfstandige ondernemers is van de baan. ZZP Nederland heeft zich hier altijd tegen verzet. Zelfstandigen bepalen zelf hoe zij hun inkomen voor de oudedag willen regelen. Hiervoor hebben wij samen met andere organisaties het ZZP Pensioen opgericht met vrijwillige deelname en flexibele inleg en zijn er inmiddels ook andere initiatieven op de markt.In het principeakkoord staat, dat vrijwillige aansluiting van zelfstandigen bij een bestaand pensioenfonds mogelijk moet worden gemaakt. Dat is winst, het zal de keuzevrijheid van zelfstandigen voor vrijwillige pensioenopbouw vergroten.

Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor vrijwillige aansluiting van zelfstandigen en wijst de bestaande pensioenverplichting van bijvoorbeeld de schilders af. “Wij willen bewerkstelligen, dat de pensioenverplichting van de schilders nu ook zal worden omgezet in vrijwillige deelname “, zegt Post.

AOV-plicht voor zzp geen draagvlak

De achterban van ZZP Nederland wijst een algemene AOV-plicht voor zelfstandigen bijna unaniem af. Dat blijkt uit vroegere- en recente achterbanraadplegingen, de laatste in mei 2019. Een opgelegde AOV-plicht is strijdig met de positie van de zzp’er als ondernemer, die nu eenmaal zelf verantwoordelijk is voor de afdekking van inkomensrisico’s. Als onafhankelijk ondernemer regel je je eigen zaken op je eigen manier. Toch moeten de nu bestaande problemen van individuele verzekeringen, zoals uitsluiting en non-acceptatie, worden opgelost, zodat zelfstandigen zich gemakkelijker en beter kunnen verzekeren.

Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

Bijna 90 % van de achterban staat open voor een basisvoorziening voor alle werkenden onder de volgende voorwaarden:

  • Het is een publieke voorziening voor alle werkenden, werknemers en zelfstandigen
  • Er is volledige acceptatie zonder uitsluitingen
  • Het gaat om een basisinkomen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Er is een blijvend lage collectieve premie, voor iedereen gelijk
  • Alle werkenden hebben toegang tot eerstelijns preventie voor verlaging van risico’s

Zelfstandigen kunnen zich dan daarnaast op eigen wijze vrijwillig bijverzekeren. Dat doet recht aan het ondernemerschap en de grote diversiteit aan risico’s onder zzp’ers.

Minister vraagt betrokkenheid zelfstandigenorganisaties

AOV voor zelfstandigen past in het geheel niet binnen het kader van een pensioenakkoord. De minister heeft dit blijkbaar beseft, want hij vraagt in zijn brief aan de sociale partners om samen met de zelfstandigenorganisaties voor begin 2020 een plan te presenteren, waarin alle werkenden zich kunnen verzekeren voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.Stichting

ZZP Nederland zal initiatief nemen om samen met andere maatschappelijke organisaties het plan voor de basisvoorziening verder uit te werken tot een regeling, die op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Daarbij moet dan wel de keuzevrijheid van zelfstandige ondernemers zijn gewaarborgd en tegelijkertijd het maatschappelijk risico worden beperkt.

Manifest Moderne Arbeidsmarkt

Stichting ZZP Nederland en PZO presenteren op 19 juni aanstaande het Manifest Moderne Arbeidsmarkt, waarin het plan voor de basisvoorziening arbeidsongeschiktheid is opgenomen. Politieke woordvoerders debatteren dan over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. “De politiek moet nu kleur bekennen”, zegt voorzitter Maarten Post. “Wil men ondernemers in een keurslijf van verplichtingen stoppen of werken we toe naar een arbeidsmarkt met ruimte voor ondernemerschap?”

UPDATE 14-6: Helaas kan deze bijeenkomst niet doorgaan.

Het belangrijkste onderdeel van het programma is een debat over het Manifest Moderne Arbeidsmarkt tussen de woordvoerders van VVD, Groen Links, D66 en PvdA. Vanmorgen bereikte ons het bericht, dat het debat in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord is ingepland op woensdag 19 juni om 16.00 uur. Daardoor kunnen de politici, die wij hebben uitgenodigd om te debatteren over ons manifest niet aanwezig zijn tijdens onze bijeenkomst om 19.30 uur. Zij hebben inmiddels allen afgezegd.

Wij hebben daardoor helaas moeten besluiten om onze bijeenkomst niet te houden op 19 juni, maar een nieuwe datum te zoeken in september. Zodra wij een nieuwe datum hebben gevonden, zullen wij dat uiteraard communiceren via onze website en nieuwsbrief.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 6 juni 2019