Stichting ZZP Nederland organiseert verkiezingsdebat

Stichting ZZP Nederland

Politiek ZZP Debat op 28 augustus

De strijd om de stem van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) is nu ook duidelijk merkbaar in de verkiezingsprogramma’s. In “politiek Den Haag” komt ook meer aandacht voor de groep kiezers die kan zorgen voor ca. 10 zetels in de Tweede Kamer. Vrijwel iedere partij heeft een mening over ZZP’ers maar de standpunten liggen nogal ver uiteen en lijken soms niet realistisch. Om de partijstandpunten duidelijk te maken organiseert Stichting ZZP Nederland een politiek debat met CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en GroenLinks.

Om duidelijkheid te brengen in de partijprogramma’s organiseert Stichting ZZP Nederland op 28 augustus een Nationaal ZZP debat met medewerking van alle grote partijen. Op deze avond kunnen de politici hun ver uiteenlopende standpunten kenbaar maken en verdedigen.

De discussiepunten komen vanuit de verschillende partijprogramma’s en zijn voor rekening van de betreffende partijen. Tijdens het debat zullen de volgende onderwerpen besproken worden:

 • Bestaan schijnzelfstandigen?
  Er wordt voortdurend gesproken over “schijnzelfstandigen”. Wat is een ZZP’er en hoe zelfstandig is een ZZP’er. Moet er een definitie van ZZP komen? Wat te doen met de toestroom van buitenlandse (schijn) zelfstandigen?
   
 • Minimumtarief voor zelfstandigen?
  In een aantal beroepsgroepen beheerst een negatieve spiraal het uurtarief van ZZP’ers. Is een minimumtarief een oplossing of lost “de markt” dit zelf op?
   
 • Verplichte verzekeringen?
  Er is voortdurend discussie over verplichte verzekeringen voor ZZP’ers. Is dit noodzakelijk, is het haalbaar en betaalbaar?
   
 • BTW verlaging bouw- en onderhoud particuliere markt
  Met de tijdelijke crisismaatregel, waarbij onderhoud aan woningen met 6% btw was belast zijn veel kleine bedrijven gered. Kan, nu de economie in de bouwsector bijna volledig stil ligt, deze stimuleringsmaatregel weer ingevoerd worden en kunnen we dit betalen?
   
 • Administratieve lastenvermindering
  Kan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en het starre urencriterium van de Belastingdienst vervallen? Onlangs kwam het Centraal Plan Bureau met een voorstel om de zelfstandigenaftrek te laten vervallen. Is dit reëel of moet de zelfstandigenaftrek gecompenseerd worden in de MKB winstvrijstelling.
   

Onderstaande (aspirant) Kamerleden hebben hun medewerking toegezegd:

VVD                     Erik Ziengs            

SP                        Sharon Gesthuizen

PVDA                   Mei Li Vos              

CDA                     Herma Boom

GroenLinks         Niels van den Berghe

D66                     wordt nog ingevuld

 

Datum:                                    28 augustus 2012

Locatie:                                   Hotel De Witte Bergen, langs de A1 bij Eemnes, (vlak bij Hilversum)

Aanvang:                                 19.00 uur, zaal open 18.30 uur

Discussieleider:                       Jaap Jongejan

 

Gratis toegankelijk na aanmelding


Het debat is (na aanmelding) gratis toegankelijk voor zelfstandigen. In de zaal is plaats voor ca 150 belangstellenden. Toewijzing van kaarten geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Link: | aanmeldformulier | standpunt partijen | standpunt ZZP Nederland |

Deel deze pagina: