Stichting ZZP Nederland: regeerakkoord treft zelfstandigen

ZZP Nederland: regeerakkoord treft zelfstandigen met een laag inkomen hard

We zullen allemaal zwaar moeten inleveren zo blijkt uit het gepresenteerde regeerakkoord. Iedereen zal te maken krijgen met lastenverzwaring, ook zelfstandigen zullen moeten bijdragen aan het herstel van het huishoudboekje van Nederland. Stichting ZZP Nederland is van mening is dat iedereen daar waar mogelijk zijn steentje moet bijdragen. ZZP’ers hoeven niet bevoordeeld worden ten opzichte van anderen, maar het akkoord heeft wel enkele scherpe kanten.

Hoewel in het gehele regeerakkoord met geen woord gesproken wordt over de 800.000 ZZP'ers heeft het regeerakkoord wel degelijk grote invloed op de zelfstandige. De winstbox voor ondernemers die voorgesteld wordt moet een besparing opleveren van 500 miljoen euro. Dat zal door zelfstandigen betaald moeten worden.

Winstbox -/- € 2600,- netto

Eerste pijnpunt zal ongetwijfeld de winstbox worden. In de visie van het nieuwe kabinet worden ondernemers die nu onder de inkomstenbelasting vallen straks belast in een nieuwe belastingbox met slechts één tarief van 28%. Daarin wil men als eerste de zelfstandigenaftrek (7280,-) en de startersaftrek (2123,-) laten vervallen. Dat betekent dat deze aftrekposten in de voorgestelde winstbox tegen het nieuwe tarief van 28% worden belast. Inleveren dus: € 2632,- netto per jaar.

Zorgverzekering -/- € 2400,- netto

De zorgverzekering wordt hard aangepakt. Dat betekent een extra aanslag van 11,1% over het inkomen. Daar gaat dan nog wel ca 80 euro vanaf in verband met de verandering in de basispremie, maar netto mag iemand met een modaal inkomen ca 2400,- inleveren.

Kiezersbedrog

Hoewel het regeerakkoord nog maar een ontwerp is waar ongetwijfeld nog veel aan gesleuteld moet worden lijkt het concept in de verste verte niet op wat is voorgespiegeld tijdens de verkiezingen. “Loon naar werken” was een veelgehoorde uitspraak van zowel PvdA als VVD. Dat het regeerakkoord nu de andere kant op wijst lijkt op een fors kiezersbedrog van beide partijen. Zelfstandigen met een laag inkomen worden zwaar gedupeerd door de aangekondigde plannen. Ook mensen met een hoger inkomen zullen fors moeten inleveren. Pas boven 2 x modaal wordt het wat aangenamer.

Nog veel onduidelijk
In de plannen van het nieuwe kabinet wordt niet gesproken hoe dat uitgevoerd zal worden. De berekeningen van het Centraal Plan Bureau brengen ook geen enkele duidelijkheid. Helaas is het voorlopig dus nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, maar dat er aan de zelfstandigenaftrek gemorreld gaat worden lijkt vast te staan. We hebben informatie gevraagd bij diverse overheidsinstanties en enkele Kamerleden, maar ook daar tast men nog in het duister.

Andere hoofdpunten uit het regeerakkoord:

 • De regeldruk voor bedrijven wordt drastisch verminderd. Met name in sectoren zoals bouw, logistiek, zorg en onderwijs zal de regeldruk behoorlijk verminderen
 • Kleine, startende ondernemers krijgen meer mogelijkheden om via Qredits een krediet te verkrijgen, het plafond van € 50.000,- wordt verhoogd naar € 150.000,-
 • Het MBO onderwijs gaat meer aandacht besteden aan vakgericht onderwijs
 • Er is 100 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie voor zorgmedewerkers
 • Malafide werkgevers en malafide verhuurders die personen zonder verblijfsvergunning te werk stellen of als zelfstandige laten werken worden hard aangepakt
 • Per 1 januari 2014 vervallen de beperkingen voor toegang van Bulgaarse en Roemeense werknemers/zelfstandigen. Dit vergroot het belang om malafide constructies te bestrijden.
 • De overheid neemt meer initiatieven om flexibele en vaste arbeid beter in balans te brengen. Flexibele arbeid mag niet leiden tot goedkope alternatieven en schimmige ZZP constructies, waarbij werknemers gedwongen worden als ZZP'er verder te gaan
 • Er is 250 miljoen beschikbaar voor opleiding, infrastructuur en ondersteuning om wijkverpleegkundigen in te zetten. Aanvullend wordt een taakstellend budget beschikbaar gesteld voor de inzet van deze wijkverpleegkundigen
 • De aangekondigde maatregel voor afschaffing fiscale reiskostenaftrek wordt teruggedraaid, inclusief maatregel ”auto van de zaak”
 • De assurantiebelasting wordt fors verhoogd, van 9,6 naar 21%
 • De provisies op o.a. arbeidsongeschiktheidverzekeringen worden verboden, maar de advieskosten voor een verzekering zijn niet aftrekbaar.
 • De Belastingdienst krijgt 157 miljoen om meer controles te kunnen uitvoeren 
 • Voor ondernemers komt een ruimere uitstelregeling voor de btw-afdracht

Samen staan we sterk(er)

Zelfstandigenorganisaties die afhankelijk zijn van vakbonden en/of werkgeversorganisaties hebben “gematigd positief” gereageerd. Daar doen wij niet aan mee. Wij blijven een vinger aan de pols houden en blijven reageren. Het is wel jammer dat zo weinig zelfstandigen zich verenigen: onder het motto “samen staan we sterk” kunnen we veel meer bereiken…

Link: | aanmelden |

Reageren kan via de Facebook module hieronder...

 

Deel deze pagina: