Nieuws

Uitkomsten achterbanraadpleging stichting ZZP Nederland: verplichte AOV

Reageren
enquête vragenlijst

“Betaalbaarheid van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen is het allerbelangrijkste, dat is wat zelfstandig ondernemers naar aanleiding van onze raadpleging teruggeven", aldus Frank Alfrink, voorzitter van Stichting ZZP Nederland,

Alfrink: “Dat wij pleiten voor een collectieve voorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden sluit goed bij deze uitkomst aan. Deze voorziening kan eenvoudig, uitvoeringsvriendelijk en dus betaalbaar worden ingericht. De commissie Borstlap heeft dit destijds ook al geadviseerd”.

Basisvoorziening arbeidsongeschiktheid

De minister wil een verplichte verzekering voor zelfstandigen invoeren, waarbij zij de zelfstandigenorganisaties niet heeft betrokken, ondanks het dringende verzoek van de Tweede Kamer daartoe. Dit was voor stichting ZZP Nederland aanleiding om de achterban te vragen wat de kenmerken van een dergelijke basisvoorziening zouden moeten zijn. De belangrijkste vraag om beantwoord te krijgen was dan ook: ''Als er een verplichte aov komt, hoe moet die er dan uit komen te zien?' Stichting ZZP Nederland weet uit eerdere raadplegingen dat het merendeel (80%) van de eigen achterban geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wil. 

Brief aan de minister

De uitkomsten van deze achterbanraadpleging en de daaraan verbonden conclusies worden verwoord in een brief van onze koepelorganisatie VZN aan de minister met afschrift aan de commissie SZW van de Tweede Kamer. In deze brief roepen wij de minister op om in overleg met de representatieve zelfstandigenorganisaties te werken aan een regeling met draagvlak van de ondernemers zelf.

Uitkomsten raadpleging

De raadpleging heeft meer dan 7400 respondenten binnen een week opgeleverd, wat meer dan 13% van de achterban van Stichting ZZP Nederland is. Daarnaast komen de respondenten uit alle beroepsgroepen en leeftijden.

profielschets respondenten verplichte aov

Antwoorden op de vragen

Voor wie moet de verplichte basisvoorziening gelden?

 • Meerderheid van 70% zegt: alle zelfstandigen, ongeacht rechtsvorm;
 • 30% vindt dat ook DGA en zelfstandig ondernemers met personeel;
 • Wel vindt 90% dat er een vrijstelling van de verplichte AOV moet komen als je individueel minimaal op hetzelfde niveau verzekerd bent.

Het moet een eenvoudige, uitvoeringsvriendelijk regeling worden. Kostenbesparend door:

 • Geen variabele keuze in de Eigen Risico Periode (ERP);
 • Basisdekking inkomen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Geen preventie, geen re-integratie in de basisregeling.

Over de Eigen Risico Periode (ERP) of wachttijd in relatie met premiehoogte:

 • Hoewel een langere ERP een significant lagere premie oplevert, kiest 70% voor een wachttijd van 1 jaar of korter en 30% voor een wachttijd van 2 jaar. De lagere inkomens kiezen vaker voor een wachttijd van 1 jaar of korter, maar wensen ook een lagere premie dan gemiddeld te betalen;
 • Financiering van de ERP door aansluiting bij een broodfonds ziet 50% als mogelijkheid.

Gewenste kenmerken van een basisvoorziening inkomen bij arbeidsongeschiktheid zijn:

 • Verplicht voor alle ondernemers: vorming van een groot collectief;
 • Eenvoudig van opzet, geen keuzes, kostenbesparend;
 • Volledige acceptatie, geen uitsluitingen;
 • Looptijd dekking tot AOW-leeftijd;
 • Geen preventie en re-integratie in basisvoorziening;
 • Wachttijd 1 jaar;
 • Vast premiepercentage, vaste uitkering (uitkeringsniveau Wettelijk minimumloon).

Wat is de gewenste maandelijkse premiehoogte?

 • 45% wil een premie lager dan € 100; Deze premiehoogte heeft de voorkeur van ruim 68% van de respondenten met een inkomen tot € 25.000.
 • 48% kiest voor een premie tussen € 100 – € 200;
 • 7% is bereid € 200 of meer te betalen.

Door wie vind jij dat deze eventuele verplichte voorziening moet worden uitgevoerd?

 • 35% zegt een publieke organisatie (UWV of anders);       
 • 53% zegt onderlinge verzekering met steun van Zelfstandigenorganisaties;
 • 12% zegt een collectieve regeling die door verzekeraars wordt uitgevoerd.

Liefst geen verplichting

In een eerdere raadpleging van Stichting ZZP Nederland heeft 80% van de respondenten aangegeven een verplichte verzekering voor zelfstandigen niet te zien zitten. Tegelijkertijd gaf ruim 89% van de respondenten aan wel voorstander te zijn van een collectieve basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

Geplaatst op 23 mei 2023
20 Reacties Plaats een reactie

En hoe zit het met ZZP'ers die al AOW/pensioen ontvangen?

Als antwoord op door Mevr. Toby - v…

Looptijd is tot aow leeftijd.
Daarna heb je ' dekkend' inkomen van aow en/of pensioen.

Als antwoord op door Mevr. Toby - v…

Heb je al AOW, dan geldt deze hele discussie niet.

Wat ik nog mis is een oplossing voor de volgende situatie, die mijns inziens ook wel vaker zal voorkomen:
Waarom wordt een ZZP'er verplicht deel te nemen als hij / zij voldoende vermogen achter zich heeft om voor zichzelf te kunnen zorgen? Waarom word je dan alsnog gedwongen in een collectief gedrukt? Juist in zo'n situatie kies je ervoor om als zelfstandig ondernemer weg te blijven van allerlei collectieve verzekeringen.
Dan wil je geen opt-out, maar gewoon een mogelijkheid om bewust NIET deel te nemen.

Als de kans op arbeidsongeschiktheid al niet zo heel groot is en je zit redelijk kort voor je pensioendatum (< 10 jaar) en er worden ook nog wachttijden ingebouwd alvorens wordt uitgekeerd, dan word je dus verplicht deel te nemen aan een verzekering die te laat of nooit tot uitkering komt.

Als antwoord op door Dörr

Wij zijn er ook helemaal voor om ondernemers met rust te laten die het aantoonbaar voor zichzelf al wel hebben geregeld.

Voor hoeveel jaar word je geacht die verzekering af te sluiten? Stel je al weet dat je niet tot AOW leeftijd wil doorwerken, maar de stopdatum nog niet hebt vastgesteld (want je werk is zo leuk) en je weet dat je de tijd tot AOW sowieso wel kunt overbruggen. Mag je een verzekering weigeren?

Als antwoord op door Boesenkool

Zodra je stopt met ondernemen, stopt ook de verplichting voor een aov.

Vraag: in hoeverre klopt onderstaand:
De minister wil het voorstel in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat de wet begin 2025 in kan gaan. Dat betekent niet dat de verzekering dan ook beschikbaar is voor zelfstandigen. Dat gaat na 2025 nog een paar jaar duren.

Als antwoord op door Boesenkool

Dat klopt. Wat nu gezegd wordt door de minister is dat een en ander in zou moeten gaan per 2027, maar er wordt al rekening gehouden met 2029.

Dus 80% ziet het niet zitten.
En dan doen we een enquête HOE een verplichting eruit moet komen te zien.
80% wil niet. Dan kun je wel voordelen gaan bedenken, maar daarmee graaf je je eigen graf.
Wil je de strop of de galg?
Wie heeft er belang bij dit toch in te voeren? Dat is de vraag die gesteld moet worden.
Dát zijn degenen die met deze regeling gediend worden. En het antwoord is niet: De ZZP'er.

Als antwoord op door Damen

De politieke werkelijkheid is dat, linksom of rechtsom, er 'iets' gaat komen. Ook van dat 'iets' willen wij dan bij voorbaat al weten hoe jullie daarover denken. Vragen we dat uit als de besluitvorming al is genomen dan zijn we te laat.

Al vaak geprobeerd ( ook via jullie) me te verzekeren maar heb zoveel "mankementen" (maar werk als zzp-er toch 38 uur) dat ik me bij geen een verzekeringsmaatschappij kan laten verzekeren. Wat gebeurt er in de toekomst als ik verplicht een AOV moet afsluiten die alles uitsluit, dan moet ik betalen voor iets waarvoor ik niet voor terug krijg als er iets gebeurd.

Als antwoord op door Donck-Hellings

Als de verplichting er komt, dan zijn er geen uitsluitingen. Dat is feitelijk het grootste voordeel van deze verplichting.

Allemaal leuk en aardig dat politici dat eventjes gaan beslissen voor ZZPers, maar mijn inziens zijn ZZPers vooral gek op hun vrijheid. O.A. vrijheid van bemoeizucht.

Prima als er een groot collectief betaalbaar broodfonds opgericht wordt waar ZZPers gebruik van kunnen maken, maar laat de politici zich met hun eigen zaken bemoeien; ik voorzie bureaucratische roof zoals in de pensioenen gaat gebeuren waar politici het ene gat graven om het andere mee dicht te gooien.

Ik vrees dat ZZPers straks teveel gebonden zijn aan de politieke grillen van enkelen en er ook voor gaan betalen. (Zie ook de afbouw van zelfstandigenaftrek.)

Het uitvoeren van de verplichte AOV zou ik zeker niet overlaten aan het UWV. Het is er nu namelijk reeds een schrijnend grote puinhoop. Dossiers raken zoek, de één zegt dit, volgende maand weer een ander welke wat anders zegt. Schrijnend verkeerde diagnoses van artsen waarbij lijkt of het goedkeuren van cliënten een plaatselijk statusverhogende sport is. Patiënten welke na een lang verblijf in een GGZ kliniek vol medicatie, met aan de zijde de voormalige werkgever, 100% worden goedgekeurd. Hup naar de bijstand, waar dan geen sollicitatieverplichting is, wel zuur verdiend geld op verteren. Enz. enz.

Als antwoord op door Buist

Zoals u ziet is het merendeel van de respondenten het met u eens. Het UWV zelf geeft u eigenlijk ook gelijk. Zij kunnen en willen het niet uitvoeren, zeggen ze zelf.

De enquete is door een beperkte groep ingevuld. Is het niet mogelijk de enquete online te zetten zodat iedereen er op kan reageren? Hoe meer mensen kunnen \ mogen reageren, hoe representatiever de uitkomsten en hoe sterker ZZP NL het gezamenlijke standpunt kan verdedigen bij de politieke partijen.

Als antwoord op door Dhr. Wester

Geachte heer Wester,
We hebben de enquête inmiddels reeds gesloten. De resultaten moesten snel naar de minister en vaste commissieleden van SZW, zodat ze de cijfers kunnen bespreken tijdens de overleggen over de verplichte AOV. Deze gesprekken zullen volgende week plaatsvinden.

In hoeverre wordt er rekening gehouden met zelfstandigen die überhaupt niet de draagkracht hebben om maandelijks € 100 of € 200 extra te betalen aan zo'n verzekering? Gezien het afbouwen en verdwijnen van verschillende fiscale regelingen en de overall stijgende kosten, wordt het als zelfstandige steeds lastiger om concurrerend te blijven t.o.v. grote bedrijven. In hoeverre houdt de minister in deze AOV-plannen rekening met deze toekomstige effecten op het inkomen van de ZZP'er?

Het is hoe dan ook wel duidelijk dat de overheid niet zit te wachten op al te veel zelfstandigheid en onafhankelijkheid onder haar burgers.

Als antwoord op door van de Peppel

Beste van de Peppel,
De betaalbaarheid is en blijft een van de grote hangijzers van de verplichte AOV. Dat bleek ook weer uit onze raadpleging. Vandaar dat het zo belangrijk is dat de politici onze uitkomsten van de raadpleging inmiddels hebben ontvangen, voordat ze inhoudelijk over de verplichte AOV in gesprek gaan. In hoeverre het kabinet rekening gaat houden met de draagkracht van ondernemers, dat moet nog blijken.

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen