Nieuws

Vereniging Zelfstandigen Nederland presenteert manifest

Reageren

In september werd Cristel van de Ven gepresenteerd als voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Inmiddels staat de website van de vereniging online en heeft VZN haar Manifest (pdf) "Naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt" openbaar gemaakt.

VZN is het samenwerkingsverband tussen vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers; ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.  

Doelstellingen VZN

VZN handelt op generieke onderwerpen rondom zelfstandig ondernemerschap, voor zover een sector overstijgende aanpak en breed draagvlak onder zelfstandigen noodzakelijk is. Op deze onderwerpen gaat VZN in gesprek met politieke partijen, ministeries, overheidsorganen en relevante organisaties in de polder. Primaire focus van VZN is het voeren van een dialoog om te komen tot oplossingen voor de huidige arbeidsmarktvraagstukken in het algemeen en vraagstukken rondom zelfstandigen in het bijzonder. Wanneer VZN meepraat en -denkt, kan en wil zij ook verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten.

De drie primaire doelstellingen als verwoord in het Manifest zijn:
1) Een duidelijke en eenduidige stem aan de formele overlegtafels;
2) Een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen;
3) Een effectieve aanpak van misstanden.

op dinsdag 13 oktober 2020
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen