Nieuws

Verplichte AOV voor zzp'ers: onnodig en onrealistisch

Reageren
Minister SZW Karien van Gennip

In de plannen van minister Van Gennip die ze gisteren in de ‘Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ naar de Tweede Kamer stuurde, wordt benoemd dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers gaat komen. De beoogde wachttijd zal één jaar worden met publieke uitvoering door het UWV. De mogelijkheid tot een opt out wordt nog verder onderzocht. Stichting ZZP Nederland is, zoals reeds eerder aan gegeven bij het ministerie bij monde van Vereniging Zelfstandigen Nederland, fel tegen een wachttijd van een jaar.

Frank Alfrink, voorzitter Stichting ZZP Nederland: “Met een wachttijd van twee jaar wordt de verplichte AOV goedkoper en sluit deze beter aan bij mogelijkheden van bijvoorbeeld schenkkringen en broodfondsen die dekking kunnen bieden voor de eerste twee jaar”

Er zijn namelijk al prima oplossingen op de markt voor het verzekeren van de eerste twee jaar van ziekte, zoals broodfondsen en schenkkringen. Daar maken al veel zelfstandigen gebruik van. En 95% van alle zieke zelfstandigen is binnen twee jaar weer aan het werk.

Uitvoering
Stichting ZZP Nederland maakt zich met VZN daarnaast grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de publieke verzekering door het UWV. Die organisatie kan het regelen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers nu al niet aan. Van de Ven, voorzitter VZN: “Naast een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is er dus ook sprake van verplichte winkelnering bij een organisatie met overduidelijke uitvoeringsproblemen. Je begrijpt dat zelfstandigen daar verre van warm voor lopen”.

De opt out mogelijkheid is en blijft van cruciaal belang. Dit biedt zelfstandigen de mogelijkheid om hun arbeidsongeschiktheidsrisico op eigen, passende wijze af te dekken. Dat doet recht aan hun ondernemerschap en aan de grote diversiteit in deze groep werkenden. Het onderzoek van de minister moet zich daarom niet richten op de vraag óf een opt out mogelijk is, maar hoe die opt out er in de praktijk uit gaat zien.

Alternatief
Alfrink: “Uit ons achterbanonderzoek blijkt dat meer dan 80% geen verplichte AOV wil, maar dat 88% wel voorstander is van een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden met een wachttijd van twee jaar. Met de voorgelegde generieke AOV-plicht met alleen de dga en resultaatgenieters als uitzondering krijgen we weer een generieke oplossing voor een specifiek probleem.”

Uitwerking

Onderstaand stuk is afkomstig van (ZiPconomy)

De hoofdpunten van de AOV voor zelfstandigen:

  • Het wordt een publieke verzekering met een acceptatieplicht.
  • Het wordt een standaard verzekering, waarbij de zelfstandige zich verzekert voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot 143% van het wettelijk minimumloon. De uitkering is maximaal 100% van het minimumloon (nu: 1934 euro per maand)
  • Er komt een wachttijd van een jaar. Dat betekent dat zelfstandigen een jaar ziekte zelf moeten overbruggen voordat ze een uitkering krijgen. Natuurlijk kan iemand zich via een private partij verzekeren voor dat wachtjaar.
  • De premie voor de verzekering wordt naar schatting 7,5% tot 8% van het inkomen, tot aan een maximum. De premies zijn fiscaal aftrekbaar.
  • De verplichting gaat gelden voor alle IB-ondernemers (ondernemers voor de inkomstenbelasting, met en zonder personeel) en de meewerkend echtgenoten. Een IB-ondernemer is bijvoorbeeld iemand met een eenmanszaak (ook dan kan je personeel in dienst hebben). Aanvankelijk was het plan om de verplichting te laten gelden voor ‘zzp’ers’, maar daar kan de Belastingdienst niet mee uit de voeten.
  • De verplichting geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV en niet voor ‘resultaatgenieters’ (wanneer iemand geen ondernemer is, maar wel inkomsten heeft, bijvoorbeeld naast een baan). Mocht het uitvoeringstechnisch haalbaar worden, dan kunnen DGA’s alsnog onder de verplichting vallen.
  • Het kabinet onderzoekt nog of een opt-out mogelijk is. Dat betekent dat een zelfstandige de keuze krijgt om in plaats van deze verzekering een private verzekering af te sluiten. Die moet minstens dezelfde dekking en premie hebben als de publieke verzekering. De minister wil daarbij dat deze privaatverzekerden via een ‘stabiliteitsbijdrage’ meebetalen aan het collectief.
  • Het kabinet ziet onderlinge waarborgfondsen niet als mogelijkheid om complementair te zijn aan de verplichte verzekering. Volgens het kabinet doen zulke fondsen af aan de uitlegbaarheid van het stelsel. “Het is niet uitgesloten dat met een dergelijk waarborgfonds lagere inkomens de hogere inkomens subsidiëren, wat het kabinet niet wenselijk acht. (…) Aanvullend acht het kabinet zulke waarborgfondsen juridisch kwetsbaar.”
  • In het akkoord van de Stichting van de Arbeid stond een uitzondering van de verplichte AOV voor de agrarische sector. Die vervalt, omdat dit “de uitvoering van de verzekering compliceert en ook zelfstandigen in die sector niet altijd kunnen terugvallen op een voorziening bij arbeidsongeschiktheid.”

Niet voor 2027
Het kabinet gaat nu samen met de ‘beoogd uitvoerders’ (de Belastingdienst en het UWV) van deze uitgangspunten een wetsvoorstel maken. De minister wil het voorstel in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat de wet begin 2025 in kan gaan.

Dat betekent niet dat de verzekering dan ook beschikbaar is voor zelfstandigen. Dat gaat na 2025 nog een paar jaar duren. “Na publicatie van de wet zal er aanvullend tijd nodig zijn om het wetsvoorstel te implementeren en daarmee in werking te laten treden”, schrijft de minister.

In de media

Stichting ZZP Nederland kwam bij monde van Vereniging Zelfstandigen Nederland voorzitter Cristel van der Ven veelvuldig in het nieuws over de brief van Van Gennip:

https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5375754/rtl-z-nieuws-1600-uur (vanaf minuut 9 ongeveer)

https://www.deondernemer.nl/personeel/arbeidsmarkt/verplichte-aov-zelfstandigen-vzn-wachttijd-uwv~4453888

https://www.npostart.nl/nos-journaal/03-04-2023/POW_05467415 (eerste item)

Geplaatst op 4 april 2023
11 Reacties Plaats een reactie

Op het moment kunnen mensen die de leeftijd van 60 jaar bereiken geen gebruik meer maken van de AOV. Veel ondernemers zijn overgestapt op een broodfonds. Hoe zit dat bij de AOV die nu ontwikkelt wordt voor ZZP'ers?

Alweer gedoe over een verplichte AOV. Laat ons ZZP-ers met rust, wij lossen dat soort zaken zelf op. Daarom zijn we ZZP-er. Mocht er een verplichte AOV komen, dan overweeg ik toch heel serieus om uit Nederland te vertrekken en elders als ZZP-er te werken.

Wat wordt de regel als je minder dan een jaar van de AOW af zit? Een jaar premie betalen voor niks?

Gelukkig zit dit waardeloze kabinet er nog hooguit anderhalve week.
Weg met dit rapalje, dan is deze totale waanzin en ZZP-er-pesterij ook van de baan.

Ik heb het al geregeld en doe niet mee met deze overheidsbemoeienis, die bovendien mijn inkomstenbehoefte niet dekt en een premie voorstelt die volledig buiten verhouding staat in relatie tot de maandelijkse uitkering.

Vroeger had je de WAZ, hoge premie voor weinig uitkering.
Nu willen ze daar weer heen, waarschijnlijk hoge premie voor minimumloon, omdat bij een collectief iedereen dezelfde premie betaald en niet naar het risico van AO wordt gekeken. Een dakdekker loopt meer risico dan iemand achter zijn bureau.
Ik heb een prive AOV en betaal niet veel premie tov de uitkering.
Dan lees ik ook nog, dat als je particuliere AO hebt dat je dan toch nog premie moet betalen aan het collectief. Dat is toch wel raar als je ondernemer bent en voor eigen risico werkt. Hopelijk gaat dit collectief er niet komen, echt een waardeloos idee.

Tjongejonge, dit hele wanstaltige kabinet kan zichzelf nog niet eens staande houden. En maar weer iets verzinnen om de ZZP-er het leven zuur te maken. Denk dat een gemiddelde ZZP-er even iets realistischer in het leven staat met een flinke dosis doorzettingsvermogen dan zo'n Haagse ambtenaar en ik geloof dat een ZZP-er er alles aan doet om weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te komen tijdens/na zijn of haar ziekte. We regelen het zelf wel in plaats van zo'n halfbakken wetje in te gaan voeren.

Werkzaamheden voor de overheid gaan doen? Wel voor een redelijk tarief en dat is minimaal 2x het tarief wat ik normaal vraag. Helemaal klaar met deze (R)overheid. Ze weten totaal niet waar ze het over hebben en ik heb nog nooit eerder zo'n incompetente bende bij elkaar gezien.

Laat ons als ondernemer gewoon met rust!! Wij houden dit land draaiende en niet Den Haag.

Als alle ZZP'ers die zeggen te gaan stoppen met werken wanneer er een verplichte AOV wordt ingevoerd, hun voornemen volgen, heeft de overheid pas écht een probleem. Er is nu al een tekort aan personeel.

Wat ik me afvraag is of er een leeftijdsgrens aan de verplichten AOV komt.

Ik geloof dat een verzekering verstandig is, maar niet op deze manier. Gelijk speelveld is nodig, omdat we anders zekerheid opofferen om met elkaar te concurreren, zonder dat we daar als ZZPer beter van worden. Ik ben lid van een broodfonds voor 10 euro / maand, dat tot 2 jaar dekt. Ik geef aan dat ik ziek ben, niet een instantie. Erg fijn als je bij burn-out niet met een verzekeraar hoeft te vechten om je geld te krijgen. Na 2 jaar ben je beter, of overleden. Een enkeling heeft pech, en wordt langdurig arbeidsongeschikt. Dat is het gat dat ingevuld moet worden.
Als de overheid al na 1 jaar wil verzekeren kan dat, als ze ook 10 euro per maand vragen, en ik bepaal of ik ziek ben of niet. Het voelt wel gek dat de overheid dan gaat concurreren met een bedrijf. Ook snap ik de termijn van 1 jaar niet. Als je kort-lopende uitval wilt tegengaan is een maand zinnig. Langdurige uitval is 2 jaar zinnig. Bij 1 jaar lijk je niet goed te weten wat je wilt. Of wil je broodfondsen beschadigen en iedereen met de kosten opzadelen...

De overheid wilt meer controle over ZZP'ers omdat ze eigenlijk iedereen in loondienst wilt hebben. Dit is een stap in het bewerkstelligen daarvan, want 8% van het inkomen afromen en een uitbetaling van minimumloon bij OA is wel heel erg duur. Dat vraagt ook voor velen voor een aanvullende verzekering. Daarbij gaan de kosten voor een broodfonds met deze regeling erg omhoog. Al met al nadelig. Wij zullen collectief ervoor moeten zorgdragen dat onze verdiensten met een evenredig percentage omhoog gaan. Ofwel fixe tariefverhoging waardoor een loondienstaanstelling vaak ook intressanter wordt voor de opdrachtgever.

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen