ZZP Nederland: bemiddelaars maken misbruik van hun machtspositie

Stichting ZZP Nederland

Onderzoek ZZP Nederland: ZZP’ers zeer ontevreden over bemiddelaars

Ruim de helft van de ZZP’ers die bemiddeld worden bij opdrachten vindt de marges van bemiddelaars te hoog. Daarnaast hebben de bemiddelaars een exclusieve machtspositie omdat veel opdrachtgevers uitsluitend via bemiddelaars willen inhuren. Juist een groot deel van de ZZP’ers wil liever zonder bemiddelaar werken maar heeft daartoe niet de mogelijkheid. Zelfs onze eigen overheid geeft hierbij het slechte voorbeeld. Zij maakt volop gebruik van enkele voorkeursbemiddelaars waardoor er een grote machtspositie ten aanzien van de ZZP’ers ontstaat.

Helft ZZP’ers krijgt opdrachten via bemiddeling

Uit het onderzoek, dat gehouden is onder 2064 respondenten, blijkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van bemiddelaars. Ruim de helft van de respondenten werkt vrijwel uitsluitend via bemiddeling. Het maakt daarbij niet veel uit welk beroep men heeft: vrijwel alle branches maken gebruik van bemiddeling. Groepen die er uit springen zijn advies, ICT en de zorgsector. Daar krijgt 50 tot 75% vrijwel uitsluitend opdrachten via bemiddelaars.

De ZZP’ers geven aan het wel prettig te vinden dat er opdrachten voor hun geregeld worden, maar men is ontevreden tot zeer ontevreden over de manier waarop bemiddeld wordt. Met name de marges die bemiddelaars hanteren leiden tot ontevredenheid. In bijna 40% van de gevallen ontvangt de bemiddelaar meer dan 10 euro per gewerkt uur als marge. Bij 23% is de marge zelfs meer dan €15,- per gefactureerd uur. Veel ZZP’ers geven aan dat ze niet begrijpen waarom deze marges zo hoog moeten zijn. 21% van de ZZP’ers heeft geen probleem met de marges die bemiddelaars ontvangen.

Duistere zaken door bemiddelaars

Opvallend is dat 24% van de ZZP’ers niet weet wat de marge is van de bemiddelaar. Ook opdrachtgevers weten dat vaak niet: ca. 1/3 van de opdrachtgevers heeft geen idee welke marge de bemiddelaar ontvangt. In bijna de helft (48%) van de gevallen betaalt de opdrachtgever de marge van de bemiddelaar, bij 37% van de ZZP’ers wordt door de bemiddelaar de marge ingehouden op het uitbetaalde tarief.

Machtsmisbruik bemiddelaars

Daarnaast bestaat de ontevredenheid van de ZZP’ers uit de machtpositie die de bemiddelaars hebben. Veelal is het slikken of stikken voor de ZZP’er, de bemiddelaar bepaalt de voorwaarden en de tarieven. Ook leggen veel bemiddelaars een onredelijk concurrentiebeding op aan de ZZP’er. In veel gevallen (42%) zelfs voor een termijn langer dan één jaar. Voor 18% geldt het concurrentiebeding niet alleen voor de specifieke opdrachtgever maar zelfs voor alle relaties van de bemiddelaar.

Over de betaaltermijnen zijn minder klachten. 53% krijgt binnen dertig dagen betaald, 41% van de ZZP’ers ontvangt na dertig dagen een betaling van de bemiddelaar, 6% moet langer dan zestig dagen op zijn geld wachten. Kanttekening daarbij is dat slechts 22% van de ZZP‘ers rechtstreeks factureert aan de uiteindelijke opdrachtgever. In vrijwel alle andere gevallen loopt de geldstroom via de bank van de bemiddelaar.

Overheid als opdrachtgever leidt tot veel klachten

Opvallend aan de vele opmerkingen die aangeleverd werden is de rol van de overheid. Zo zou de overheid uitsluitend willen werken met enkele “preferred suppliers” waardoor ZZP’ers geen enkele mogelijkheid krijgen voor rechtstreekse opdrachten bij de overheid terwijl de Belastingdienst juist voorschrijft dat men rechtstreekse opdrachten moet hebben in plaats van via bemiddelaars.

Bij tolken en vertalers is het helemaal bar en boos. Daar verlopen opdrachten van de overheid slechts via twee bemiddelingsbureaus die hun machtpositie zo uitbuiten dat ze eenzijdig hebben bepaald dat de tarieven voor ZZP’ers fors zijn gedaald. Ook bij andere overheden gebeurt dit.

Rijkswaterstaat heeft meerdere keren de tarieven van ingehuurde ZZP’ers eenzijdig verlaagd. Het is slikken of stikken voor de ZZP’ers die voor de overheid opdrachten uitvoeren.

 

Conclusie Stichting ZZP Nederland

Het is voor veel ZZP’ers prettig dat er opdrachten voor hen worden verzorgd. Veel zelfstandigen hebben moeite met acquisitie en vinden het prettig dat anderen dat tegen betaling voor hen willen uitvoeren. Tegelijkertijd zien we dat bemiddelaars vaak als koppelbaas functioneren. Zij hebben volledig de macht in handen. De gehele keten loopt via hun bedrijf als bemiddelaar en hierdoor lijkt het bemiddelen veelal op uitzendconstructies tegen grove marges , waarbij de ondernemersvrijheid van de ZZP’er zodanig in de knel komt, dat het vermoeden van een schijnconstructie wel heel dichtbij komt.

Bemiddelaars hebben exclusief bestaansrecht doordat opdrachtgevers niet de administratieve rompslomp willen hebben met individuele contracten en een mogelijke aansprakelijkheid van de Belastingdienst ten aanzien van loonheffing en premies. Het is daarbij extra beschamend dat zelfs overheidsdiensten misbruik maakt van ZZP’ers middels constructies die niet door de beugel kunnen.

Overheidsinstellingen wensen ook hier blijkbaar niet het goede voorbeeld te geven en gedragen zich niet als goed opdrachtgever, maar laten zich liever in met schijnconstructies om de kosten te drukken.

Bemiddeling is op zich prima, maar de voorwaarden daarvoor dienen aangepast te worden. Bemiddeling zou moeten functioneren gelijk als een makelaar, die in opdracht van een woningbezitter een huis gaat verkopen. De makelaar zorgt voor een koper en de betaling van het huis gebeurt rechtstreeks aan de verkoper, die op zijn beurt de makelaar betaalt. Veelal op gestandaardiseerde voorwaarden zoals bijvoorbeeld de NVM deze voorschrijft. Dat is helder en maakt koper en verkoper niet afhankelijk van de machtspositie van de makelaar.

 

Over stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland is met 36.000 aangesloten veruit de grootste ZZP belangenbehartiger van Nederland. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ zet ZZP Nederland zich in om de positie van ZZP’ers te verbeteren, niet alleen door kritisch te zijn, maar ook door het aandragen van oplossingen. Daarnaast geeft Stichting ZZP Nederland voorlichting aan ondernemers zorgt voor modelcontracten en ondersteuning op het gebied van juridische zaken, administratie, belastingen, verzekeringen, incassohulp etc.

Deel deze pagina: