ZZP Nederland komt met tijdelijke oplossing voor chauffeurs

Let op! Dit artikel is verouderd; mogelijk is de inhoud van het artikel niet meer actueel.
ZZP Nederland

De wereld op zijn kop. Veel transportbedrijven kunnen het werk niet aan maar mogen geen gekwalificeerde zelfstandige chauffeurs aannemen. Dit alles omdat in artikel 14 van de Wet Goederenvervoer staat: “Het is een vergunninghouder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.” Het wetsartikel gebiedt verder dat er tussen de vergunninghouder en de bestuurder van de vrachtwagen sprake dient te zijn van een arbeidsverhouding. En dat het vervoer voor rekening en risico van de vergunninghouder dient te zijn. Dit zijn nu juist de eisen die de Belastingdienst stelt voor het verkrijgen van een VAR verklaring voor de ZZP’er. Kortom, de ZZP chauffeur is bij voorbaat kansloos tenzij hij over een vervoersvergunning kan beschikken.

Veel vragen

ZZP Nederland krijgt veel vragen van zelfstandige chauffeurs over wat de mogelijkheden zijn om te mogen rijden. Helaas moeten wij deze chauffeurs teleurstellen. Buiten dat een chauffeur een eigen vervoersbedrijf start, wat veel geld kost, kan een zelfstandig chauffeur eigenlijk niet aan de bak en staat hij werkloos toe te kijken aan de kant van de weg. De politiek heeft als speerpunt iedereen aan het werk helpen en zelfstandigheid promoten. Kennelijk gelden al deze mooie woorden niet voor het transportwezen. Met name de SP en PvdA houden de boot af omdat ze bang zijn dat buitenlandse chauffeurs de markt zullen overnemen en dat onder de CAO-lonen gewerkt gaat worden. ZZP Nederland is het niet eens met dit onrecht en vindt dat zzp chauffeurs evenveel recht op werk hebben als zelfstandigen in andere beroepsgroepen. Inmiddels zijn de eerste contacten met de overheidsinstanties gelegd om een oplossing te zoeken voor de zzp chauffeurs. Omdat de ambtelijke molens traag draaien zal het wel even duren voor we een doorbraak bereiken.

Tijdelijke oplossing

Om de zzp chauffeurs tegemoet te komen heeft ZZP Nederland een tijdelijke oplossing bedacht. Het is misschien niet de fraaiste constructie, maar met de oplossing biedt ZZP Nederland haar aangesloten zelfstandigen wel de mogelijkheid om aan het werk te gaan in plaats van werkloos en zonder uitkering thuis te zitten.

Hoe werkt het

ZZP Chauffeurs die wel opdrachten hebben en over de benodigde papieren beschikken kunnen rijden via een constructie met een uitzendbureau die een vervoersvergunning heeft. Dit kost de ZZP’er een kleine fee voor het uitzendbureau (2,50 Euro per gewerkt uur), maar vaak is de opdrachtgever wel bereid dit te betalen. Het uitzendbureau zal uw opdrachten factureren aan de opdrachtgever en betaalt u direct uit nadat de opdrachtgever de factuur betaald heeft. U dient het uitzendbureau een factuur te sturen. Deze constructie werkt alleen als u dit jaar al meerdere opdrachtgevers heeft bediend. Voor alle duidelijkheid: u voert als zelfstandige opdrachten uit voor het uitzendbureau.

Voor meer informatie over deze tijdelijke oplossing klikt u hier.

Deel deze pagina: