Home

Vereniging Zelfstandigen Nederland

Om de belangenbehartiging van Vereniging ZZP Nederland kracht bij te zetten hebben wij met andere ondernemersorganisaties in september 2020 Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) opgezet. In deze koepelorganisatie worden de krachten gebundeld van meerdere belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers. Cristel van de Ven heeft vanaf de oprichting het voorzitterschap op zich genomen. Frank Alfrink, voorzitter van Vereniging ZZP Nederland is tevens bestuurslid van VZN.

Focus van VZN

VZN richt zich op generieke onderwerpen rondom zelfstandig ondernemerschap, voor zover een sector-overstijgende aanpak en breed draagvlak onder zelfstandigen noodzakelijk is.

Op deze onderwerpen gaat VZN in gesprek met politieke partijen, ministeries, overheidsorganen en relevante organisaties in de polder. Primaire focus van VZN is het voeren van een dialoog om te komen tot oplossingen voor de huidige arbeidsmarktvraagstukken in het algemeen en vraagstukken rondom zelfstandigen in het bijzonder.

Hoofddoelen

Vereniging ZZP Nederland heeft samen met de overige leden van VZN bepaalt wat de hoofddoelen zijn. VZN heeft momenteel 3 hoofddoelen:

  1. Een duidelijke en eenduidige stem van zelfstandigen aan de formele overlegtafels
  2. Een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen
  3. Een effectieve aanpak van misstanden

Hoe deze doelen bereikt moeten worden staat vastgelegd in het Manifest ‘Naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’(pdf) en in de visienota ‘Inclusief perspectief’

Historie VZN

VZN is in september 2020 opgericht door belangenorganisaties Stichting ZZP Nederland (nu Vereniging ZZP Nederland), Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL (inmiddels uit VZN gestapt). Sindsdien hebben Het Ondernemerscollectief, de Vereniging Yogadocenten Nederland, Bright Pensioen, SharePeople en de ondernemers zonder personeel (OZP) van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zich aangesloten bij VZN. Deze organisaties vertegenwoordigen samen ruim 100.000 zelfstandig ondernemers, die de agenda van VZN bepalen. 

Naar de website van VZN