Stichting ZZP Nederland is samen met VZN bezig om de de positie van de zelfstandigen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daartoe is in oktober 2021 het stuk "Inclusief perspectief" geschreven. 

Hierin staan de oplossingsrichtingen die wij voorstaan zijn gebaseerd op de doelstellingen uit ons Manifest (oktober 2020), zoals ruimte voor zelfgekozen ondernemerschap en het stimuleren van duurzaam ondernemen, het voorkomen en bestrijden van misstanden (schijnconstructies) met doelmatige instrumenten, en een –met werkgevers en werknemers - gelijkwaardige plek voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijke overleg.

Inclusief Perspectief

Onze visie op een moderne arbeidsmarkt met volop ruimte en zekerheid voor zelfstandig ondernemers