ZZP Verzekeringen

Verzekering aanvragen (thuis)zorgverlener of begeleider

Aanvraagformulier

Nog niet aangesloten bij ZZP Nederland? Meld je dan eerst aan.
€73,00 per jaar
€36,50 per jaar
De benodigde dekking is afhankelijk van jouw werkzaamheden. Welke dekking bij welke werkzaamheden past lees je hieronder. 
Zorgverlener / begeleider Standaard
Verrichten van verpleegtechnische en verzorgende handelingen, huishoudelijke taken, helpen bij toiletbezoek, wassen, aankleden en met eten en drinken klaarmaken, begeleiding verzorgen bij dagelijkse zaken en als gezelschap tijdens uitstapjes, verzorgen van de kraamvrouw en baby en assisteren van de verloskundige of huisarts.

Zorgverlener / begeleider Uitgebreid
Advies, ondersteuning en begeleiding verzorgen (bij activiteiten) aan mensen die problemen (Psychisch, sociaal, maatschappelijk, pedagogisch, gehandicapt, etc.) hebben. Verrichten van verpleegtechnische en verzorgende handelingen, huishoudelijke taken, helpen bij toiletbezoek, wassen, aankleden en met eten en drinken klaarmaken, begeleiding verzorgen bij dagelijkse zaken en als gezelschap tijdens uitstapjes, verzorgen van de kraamvrouw en baby en assisteren van de verloskundige of huisarts.
Verzeker beroepsrechtsbijstand voor (thuis)zorgverleners en begeleiders voor € 36,36 per jaar
Ongevallenverzekering met 24-uurs dekking voor € 13,25 per jaar
Met deze dekking ben je ook verzekerd in het buitenland voor € 12,50 per jaar

Let op: Kies Ja als je of ieder ander persoon die wordt meeverzekerd verdacht is geweest of veroordeeld voor:
• Diefstal, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe?
• Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe?
• Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?
• Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?

De polisvoorwaarden kun je downloaden bovenaan de pagina. 
Op deze pagina