Vereniging ZZP Nederland

Ledenraadsleden stellen zich voor

Leden van Ledenraad

Eind 2023 zijn er verkiezingen gehouden voor de Ledenraad van Vereniging ZZP Nederland. Inmiddels hebben 10 leden zitting in de Ledenraad. Voor de sectoren Groen en Handel zoekt Vereniging ZZP Nederland nog een vertegenwoordiger. Een ieder die zich daarvoor wil aanmelden kan dit doen door te mailen naar info@zzp-nederland.nl 

Onderstaand stellen de ledenraadsleden zich aan je voor.

Bert de Weerd ledenraadslid

Bert de Weerd

namens de sector Training,Opleiding,Advies

Samen met mijn vrouw en dochter woon ik in Epe en run daar een autorijschool. Ik waardeer de natuurrijke omgeving van Epe en de mentaliteit die hier over het algemeen heerst “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”. Dat is ook de mentaliteit waarmee ik in het bestuur van de beroepsvereniging voor rijinstructeurs heb gezeten en waarmee ik in het bestuur zit van de lokale afdeling van het CDA. Ook in de ledenraad van Vereniging ZZP Nederland zal dit mijn insteek zijn.  

De leden van ZZP Nederland binnen de sector “Training, Opleiding en Advies” wil ik binnen de ledenraad zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Belangenbehartiging van zelfstandigen in Nederland vind ik belangrijk. Door deelname aan de ledenraad kan ik daar mijn steentje aan bijdragen. Verder wil ik mij er hard voor maken dat het bewustzijn van de waarde van kleinschaligheid (ook door de zzp'ers zelf) wordt vergroot. Kwaliteit, persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid mogen een prijs hebben.

Marina Krooder ledenraadslid 2

Marina Krooder

namens de sector zakelijke dienstverlening

In mijn dagelijkse werk ben ik interimmanager op het gebied van people & change. Ruim twee decennia geleden heb ik bewust gekozen voor een zelfstandig bestaan, gedreven door de vrijheid in keuze van opdrachten, persoonlijke ontwikkeling, tijdsbesteding en het vormgeven van eigen randvoorwaarden zoals pensioen.

Gedurende de afgelopen twee decennia heb ik de evolutie van soms ontmoedigende overheidsmaatregelen waargenomen, variërend van de VAR tot de Wet DBA, alsook de opkomst van talloze brokers en het afschaffen van pensioenopbouw in eigen bv. Dit vind ik jammer, en ik voel daarom de behoefte om positieve invloed uit te oefenen op het behoud van de vrije keuzes van zelfstandig Nederland. Daarom ben ik gemotiveerd om de belangen van de achterban van de sector zakelijke dienstverlening te vertegenwoordigen en bij te dragen aan de belangrijke thema’s die op de agenda van ZZP Nederland staan.

Ale de Jong ledenraadslid 2

Ale de Jong

namens de sector Dienstverlenende Beroepen

Ik ben werkzaam in de veiligheid (brand, toezicht, verkeer etc.). Zelf werk ik ook met zzp'ers. Maar wat ik daarbij zie baart mij zorgen, daarom heb ik mij beschikbaar gesteld voor de ledenraad van Vereniging ZZP Nederland. 

Iedereen lijkt tegenwoordig maar zzp’er te worden. Vaak hebben ze hun zaakjes niet goed voor elkaar. Zzp’ers hebben tegenwoordig de verkeerde motivatie, ze doen het bijna allemaal voor het geld en denken niet na over belangrijke zaken die bij het ondernemerschap horen. Daardoor begrijp ik dat de overheid de zzp’ers wil aanpakken. In de veiligheidsbranche hebben veel ondernemers het niet goed voor elkaar, bijvoorbeeld maar 1 opdrachtgever. Ik hoop met mijn deelname aan de ledenraad, om meer kwalificaties voor ondernemers in te brengen. De overheid moet ook niet alle zzp’ers over een kam scheren.

Rita te Boekhorst ledenraadslid 2

Rita te Boekhorst

namens de sector Toerisme, Horeca en Recreatie. 

Het is een eer om in de ledenraad plaats te nemen, maar het voelt ook als een noodzaak. Het is naar mijn mening belangrijk om onze stem te laten horen daar waar de plannen gemaakt worden. 

Nederland kent het hoogst aantal zzp’ers van Europa, maar heeft geen duidelijk beleid en visie. Daarom is het zo belangrijk dat Vereniging ZZP Nederland, met op de achtergrond vele leden en beroepsbelangenorganisaties, zich hier ten volle voor inzet. Graag draag ik ook mijn steentje bij.

Een groot deel van mijn werkzame leven ben ik zelfstandig ondernemer, net als mijn echtgenoot. Jarenlang was ik werkzaam in productie voor film en fotografie, was ik initiator en verantwoordelijke bij een jeugdtheater en zat in een dorpsraad. De laatste jaren werk ik als professionele gids in meerdere steden en musea. Door mijn activiteiten in het bestuur van Guidor Dutch Guide Ass., kwam ik in contact met voorzitter Frank Alfrink. 

Om jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen verneem ik graag informatie en input van iedereen die in de branche Toerisme, Horeca en Recreatie als zzp’er werkzaam is. Dit kan per mail naar info@zzp-nederland.nl t.a.v. Rita te Boekhorst. 

Wiebren Bouma ledenraadslid 2

Wiebren Bouma

namens de sector Bouw en Techniek

Graag stel ik mij even voor, mijn naam is Wiebren Bouma, 54 jaar, ik heb 2 dochters, mijn partner is Sjoeke Kooistra en we zijn wonende te Drachten.

Sinds 2008 ben ik zelfstandig professional in de verhuur van een compact kraan, Bolift www.bolift.nl waar ik opdrachten mee uitvoer voor hoofdzakelijk glaszetters/montagebedrijven. Dit onder andere voor het plaatsen van zeer zwaar glas op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens ben ik eigenaar van Pixelpitch www.pixelpitch.nl dit in de verhuur van advertentieruimte op een led scherm te Dokkum.

De signalen die ik momenteel ontvang van mijn achterban in gesprekken gaan voornamelijk over de AOV-verzekering. Daarbij is zeer veel teleurstelling te proeven als het gaat om de afwikkeling van het proces van en de daaruit vloeiende uitkering bij de AOV. Ik wil dit graag meenemen in mijn stem als lid van de ledenraad Vereniging ZZP Nederland.

Dorine van Esch ledenraadslid 2

Dorine van Esch

namens de sector Zorg

Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in de zorgsector. Nooit als zorgverlener, maar vanuit een sociaal wetenschappelijke en bedrijfskundige achtergrond als (interim)manager, procesbegeleider, verandermanager, consultant en coach. Sinds 2016 doe ik dit met veel plezier als zelfstandige.

ZZP’ers in de zorg is inmiddels een beladen thema; met de nodige kritische vraagtekens: Zetten we niet teveel ZZP’ers in? Kunnen we dit vanuit de overheid reguleren? Wie garandeert de kwaliteit van deze ZZP’ers? Zijn de bemiddelingsbureau wel te vertrouwen?

ZZP Nederland zit aan tafel bij de beslissers. Mijn rol zie ik om bovengenoemde thema’s hier te agenderen en waar dit kan met een goed voorstel te komen. Voorstellen die recht doen aan de positie, maar ook bijdragen aan meer inzicht in kwaliteit en toegevoegde waarde van de ZZP’er in de zorg. Aangezien ik jullie vertegenwoordig, heb ik ook jullie input hiervoor nodig. In de komende tijd zal ik jullie dan ook benaderen om mee te denken in deze thema’s.

Jan Douwe Tiemersma raadslid 2

Jan Douwe Tiemersma

namens de sector Transport

In maart 1962 werd er een jongetje geboren in het brugwachtershuisje van zijn oom op de Haagsche Schouw. Het ouderlijk schip waarop hij zijn jeugd doorbracht lag voor de deur in de Leidsche Rijn. Ruim 61 jaar later is dat jongetje zelfstandig schipper zonder eigen schip; afloskapitein dus. Bovendien schrijft hij als journalist voor de Scheepvaartkrant maar ook voor het chauffeursblad Truckstar; omdat hij ook als volledig gediplomeerd vrachtwagenchauffeur op de weg te vinden was/is. Door ruzie met de zwaartekracht in 2023 en de daaruit voortvloeiende botbreuken, ligt momenteel de nadruk op het journalistieke en het (commercieel) tekstschrijven. 

Als ledenraadslid voor de sector transport vermoed ik hoofdzakelijk met de belangen van het wegtransport te maken te krijgen, maar ook daar heb ik zeker affiniteit mee en zal ik mij ten volle voor de belangen van de eigen rijder inzetten.

Bernhard van Hamburg ledenraadslid 2

Bernhard van Hamburg

namens de sector regio en overige sectoren

Als ervaren ondernemer met een sales achtergrond weet ik hoe belangrijk regionaal zakelijk netwerken en samenwerken voor ondernemers is. Naast mijn werk zet ik tegenwoordig ook mijn kennis in als initiator en bestuurslid van enkele regionale netwerken speciaal voor zzp'ers en freelancers in o.a. Arnhem, de Achterhoek en mijn woonplaats Eindhoven.

Behalve regionaal vind ik het belangrijk om als zzp'ers ook op landelijk niveau zichtbaar en verenigd te zijn. Denk hierbij o.a. aan de gevolgen van wet- en regelgeving in Den Haag voor zelfstandig ondernemers. Sinds 2017 ben ik dan ook actief als ambassadeur van ZZP Nederland en zie ik dat er vooruitgang wordt geboekt. Met de benoeming als lid van de ledenraad verwacht ikzelf nóg beter vanuit de wensen en behoeften van onze achterban te kunnen handelen. En wil hiermee bijdragen aan de vooruitgang voor hen en aan de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers in het algemeen.

Arjan Dunning ledenraadslid 2

Arjan Dunning

namens de sector Kunst en Cultuur

Ik ben algemeen bestuurslid bij de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI). De BvOI is de belangenbehartiger voor dirigenten en instructeurs van amateur-muziekverenigingen, zoals harmonie en fanfareorkesten. De artistiek leiders zijn in veel gevallen zzp’ers, maar zien zichzelf nog niet altijd als zelfstandig ondernemer. 

In de culturele sector is ‘Fair Practice’ een hot onderwerp. Het ontwikkelen van ondernemerschap en een juiste propositie is onmisbaar. Ik zet mij namens de BvOI, en nu ook Vereniging ZZP Nederland, in om voor de artistiek leiders een gezonde uitgangspositie te creëren voor het uitvoeren van één van de mooiste vakken ter wereld.

Frank van Rooij ledenraadslid 2

Frank van Rooij

Namens de sector Communicatie en ICT

Sinds 2 jaar ben ik werkzaam als zelfstandig interim manager/adviseur op het gebied van de digitale transformatie van processen, producten en diensten. Ik richt me daarbij met name op het vertalen van strategische doelen naar concrete implementatieprogramma's/ projecten, bij voorkeur op basis van Agile-methodieken.

Ik ben lid geworden van de ledenraad omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan een duidelijke arbeidsrechtelijke positionering van zelfstandige professionals, waardoor zij voor eigen rekening en risico kunnen opereren zonder onnodige tussenconstructies; en pseudo zelfstandigheid eindelijk eens goed aangepakt kan worden.

Op deze pagina