Kennisbank

Aandacht voor gezond werk in het Nationaal Preventieakkoord

Werken met mondmasker ivm corona

Het Platform Fit for Work (waar ZZP Nederland bij is aangesloten), de Commissie Werk Gezondheid, Centrum Werk Gezondheid en de meer dan 40 deelnemende maatschappelijke organisaties willen dat Staatssecretaris Paul Blokhuis goed gezond werk meeneemt in het Nationaal Preventie akkoord (download). De gezamenlijke organisaties roepen Blokhuis in een brief (download)  op om de werkwijzen die zij hebben ontwikkeld in te zetten bij behandeling en begeleiding van mensen met post COVID-19 klachten.

Oproep ZZP Nederland

De COVID-19 uitbraak laat zien dat het voorkomen en beheersen van de verspreiding van virussen belangrijker dan ooit is voor de volksgezondheid. En niet alleen door de effecten op de fysieke gezondheid. Mogelijk zijn de effecten vanuit het niet kunnen behouden van werk, nog dramatischer voor de ervaren gezondheid. Zo pakken de gevolgen van de pandemie anders uit voor verschillende sociaaleconomische of culturele groepen door de verschillen in leefstijl, posities, rollen en taken in de samenleving. Blijven meedoen is juist nú van levensbelang.

Daarom roept ZZP Nederland met de andere organisaties op om in alle preventieactiviteiten aandacht te vragen voor gezond werk en werkbehoud, omdat werken de gezondheid bevordert en werkbehoud loont. Voor de burger én de samenleving. Zorg dat in de gezondheidszorg aandacht is voor werk en werkbehoud. Zodat eenieder die werkt en ziek wordt, kan blijven meedoen.

Platform fit for work

Het Platform Fit for Work heeft praktische tools voor werkbehoud bij chronische aandoeningen, voor werkenden, werkgevers én zorgverleners. Dezelfde principes zijn ook van toepassing bij werken met en na COVID-19. Aangevuld met signaleringsinstrumenten voor vroegtijdig herkennen van werkproblemen en wat daaraan te doen, kunnen zorgprofessionals in 1e, 2e lijn en 3e lijn hét verschil maken voor deze groep om er bij te blijven horen.

Commissie werk gezondheid

De Commissie Werk Gezondheid wil baanzekerheid en werkbehoud bij chronische aandoeningen steviger op de politieke agenda. Zij verzamelde zo’n 80 Europese voorbeelden hoe andere landen op overheids- en beleidsniveau het werken met chronische aandoeningen stimuleren en ondersteunen. Zo’n verkenning rond werken met de gevolgen van COVID-19 moet er ook komen om nog meer inzicht en beleid te krijgen op werkbehoud na corona.

Dus, maak werk van werkbehoud bij COVID-19. De materialen liggen er. Net als de expertise en de wil om te ondersteunen vanuit meer dan 40 maatschappelijke organisaties, waaronder ZZP Nederland.

Op deze pagina