Middelingregeling

Vooral startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) hebben in de beginjaren een sterk wisselend inkomen in Box 1. Hiervoor bestaat de middelingregeling van de Belastingdienst. Als je in loondienst een goed betaalde baan had en de eerste jaren als zelfstandige een lager belastbaar inkomen had dan kun je wellicht gebruik maken van de middelingregeling over jouw inkomen van de laatste drie jaren. Je valt dan mogelijkerwijs in een lagere belastingschijf.

De Belastingdienst biedt hiervoor de mogelijkheid om over een periode van drie jaar het gemiddeld inkomen te berekenen. Hiertoe bereken je (of jouw boekhouder) het gemiddelde inkomen over een periode van drie aaneengesloten jaren. Indien in één van de drie jaren jouw inkomen negatief was dien je dit als nul te berekenen.


Daarna ontstaat een gemiddeld inkomen over de drie jaar. Hierover kan de verschuldigde belasting berekend worden. In verband met een jaarlijks wisselend belastingtarief dien je de te betalen inkomstenbelasting per jaar uit te rekenen. Daarna tel je de bedragen bij elkaar op. Is dit bedrag in totaal minimaal € 545,- lager dan dat je betaald hebt, dan kom je in aanmerking voor een teruggave.

Je kunt hiervoor een brief sturen naar het belastingkantoor in jouw regio. In de brief doe je het verzoek om middeling toe te passen over de 3 aaneengesloten kalenderjaren. Jouw eigen berekening dien je bij het verzoek mee te sturen.

Enkele voorwaarden:

De teruggaaf dient minimaal € 545,- te zijn. De regeling geldt alleen voor belastingen in Box 1 (werk en inkomen). Je dient over het gehele middelingtijdvak belastingplichtig in Nederland te zijn geweest. Het middelingtijdvak mag geen overlap met een ander middelingtijdvak hebben. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste aanslag ingediend worden. De eerste € 545,- krijg je niet terug, dit is het drempelbedrag. Als je 65 jaar of ouder bent moet een correctie toegepast worden. 


Gerelateerde boeken

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Deel deze pagina: