Middelingregeling

Vooral startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) hebben in de beginjaren een sterk wisselend inkomen in Box 1. Hiervoor bestaat de middelingregeling van de Belastingdienst. Als u in loondienst een goed betaalde baan had en de eerste jaren als zelfstandige een lager belastbaar inkomen had dan kunt u wellicht gebruik maken van de middelingregeling over uw inkomen van de laatste drie jaren.  U valt dan mogelijkerwijs in een lagere belastingschijf.

De Belastingdienst biedt hiervoor de mogelijkheid om over een periode van drie jaar het gemiddeld inkomen te berekenen. Hiertoe berekent u (of uw boekhouder) het gemiddelde inkomen over een periode van drie aaneengesloten jaren. Indien in één van de drie jaren uw inkomen negatief was dient u dit als nul te berekenen.


Daarna ontstaat een gemiddeld inkomen over de drie jaar. Hierover kan de verschuldigde belasting berekend worden. In verband met een jaarlijks wisselend belastingtarief dient u de te betalen  inkomstenbelasting per jaar uit te rekenen. Daarna telt u de bedragen bij elkaar op. Is dit bedrag in totaal minimaal  € 545,- lager dan dat u betaald heeft, dan komt u in aanmerking voor een teruggave.

U kunt hiervoor een brief sturen naar het belastingkantoor in uw regio. In de brief doet u het verzoek om middeling toe te passen over de 3 aaneengesloten kalenderjaren. Uw eigen berekening dient u bij het verzoek mee te sturen.

Enkele voorwaarden:

De teruggaaf dient minimaal € 545,- te zijn. De regeling geldt alleen voor belastingen in Box 1 (werk en inkomen). U dient over het gehele middelingtijdvak belastingplichtig in Nederland te zijn geweest. Het middelingtijdvak mag geen overlap met een ander middelingtijdvak. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste aanslag ingediend worden. De eerste € 545,- krijgt u niet terug, dit is het drempelbedrag. Als u 65 jaar of ouder bent moet een correctie toegepast worden. 


Gerelateerde boeken

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Deel deze pagina: