Kennisbank

Middelingsregeling

Grafiek

Vooral startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) hebben in de beginjaren een sterk wisselend inkomen in Box 1. Hiervoor bestaat de middelingsregeling van de Belastingdienst. Als je in loondienst een goed betaalde baan had en de eerste jaren als zelfstandige een lager belastbaar inkomen had dan kun je wellicht gebruik maken van de middelingsregeling over jouw inkomen van de laatste drie jaren. Je valt dan mogelijkerwijs in een lagere belastingschijf.

Gemiddelde inkomen

De Belastingdienst biedt hiervoor de mogelijkheid om over een periode van drie jaar het gemiddeld inkomen te berekenen. Hiertoe bereken je (of jouw boekhouder) het gemiddelde inkomen over een periode van drie aaneengesloten jaren. Indien in één van de drie jaren jouw inkomen negatief was dien je dit als nul te berekenen.

Daarna ontstaat een gemiddeld inkomen over de drie jaar. Hierover kan de verschuldigde belasting berekend worden. In verband met een jaarlijks wisselend belastingtarief moet je de te betalen inkomstenbelasting per jaar uitrekenen. Daarna tel je de bedragen bij elkaar op. Is dit bedrag in totaal minimaal € 545,- lager dan dat je betaald hebt, dan kom je in aanmerking voor een teruggave.

Je kunt hiervoor een brief sturen naar het belastingkantoor in jouw regio. In de brief doe je het verzoek om middeling toe te passen over de 3 aaneengesloten kalenderjaren. Jouw eigen berekening moet je bij het verzoek meesturen.

Enkele voorwaarden

De teruggaaf dient minimaal € 545,- te zijn. De regeling geldt alleen voor belastingen in Box 1 (werk en inkomen). Je moet over het gehele middelingstijdvak belastingplichtig in Nederland zijn geweest. Het middelingstijdvak mag geen overlap met een ander middelingstijdvak hebben. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste aanslag ingediend worden. De eerste € 545,- krijg je niet terug, dit is het drempelbedrag. Als je 65 jaar of ouder bent moet een correctie toegepast worden. 

Let op: regeling eindigt per 2025

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de middelingsregeling wordt afgeschaft per 2025. Het afschaffen van de middelingsregeling betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden.

Op deze pagina