Kennisbank

Werken met MS als zelfstandig ondernemer

laptop document invullen werken met MS

Stichting ZZP Nederland (inmiddels Vereniging ZZP Nederland) heeft meegeholpen aan het opstellen van handreikingen voor het optimaliseren van werken met Multiple Sclerose (MS). Deze handreikingen zijn geschikt voor zelfstandigen, werkenden en werkgevers.

De vraag voor het opstellen van de handreikingen was:

Hoe kunnen mensen die werken en MS krijgen, zo goed en zo lang als mogelijk aan het werk blijven?

Werkbehoud 

Met als uitgangspunt dat werk bijdraagt aan kwaliteit van leven door het bieden van zingeving, voldoening, identiteit, structuur, sociale contacten en een inkomen. Arbeidsparticipatie bij MS hangt samen met een combinatie van factoren die zowel ziektegerelateerd, persoonlijk als omgevings- en werkgerelateerd zijn. Werkbehoud bij MS vraagt daarmee de inzet van diverse betrokkenen. Van de werkende zelf, óf zijn of haar werkgever en van de zorgverleners. De handreikingen bieden inzicht in hoe werkbehoud bij MS verder vorm kan krijgen. Met daarbij per betrokkene mogelijkheden om hier verder invulling aan te geven en wat op dit moment beschikbaar is aan informatie en ondersteuning.
 

Frank Alfrink Voorzitter stichting ZZP Nederland
Niet alle werkenden met een ziekte of chronische aandoening zijn in loondienst. We moeten meer bewust zijn van de positie van de zelfstandig ondernemer. Uitval of een lagere capaciteit betekent voor hen geen of minder omzet.
Frank Alfrink, voorzitter Vereniging ZZP Nederland

Fit for Work

De handreikingen zijn ontwikkeld binnen het programma Fit for Work. Met een platform van meer dan 25 organisaties, waaronder ZZP Nederland, maakt Fit for Work zich sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening. Met praktische tools voor werkenden, werkgevers en zorgverleners. Aangevuld met maatschappelijke en politieke agendering van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met als doel dat meer mensen met een chronische aandoening kunnen blijven werken. 

MS-vereniging

Er is een landelijke MS-vereniging die je kan helpen met de vragen die je hebt.  Je vindt op het MS-werkloket praktische informatie en handige checklists. Kom je er niet uit? Of wil je gewoon een steuntje in de rug van een ervaringsdeskundige? Bel dan met een MS-coach. 


Link: website MS-vereniging

Op deze pagina