(050) 700 1950
Stuur een bericht

ZZP en meewerkaftrek

Belastingen (Algemeen)

Meewerkaftrek

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat u van uw winst kunt aftrekken als uw partner onbetaald meewerkt in uw onderneming. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt.

De meewerkaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. De winst waarover u de meewerkaftrek berekent, is de winst uit een of meer van uw ondernemingen, verminderd met dat deel van de winst: 

  • die is behaald met het (gedeeltelijk) staken van een onderneming
  • die u hebt als gevolg van een vergoeding voor onteigening
  • die is behaald door de onderneming (gedeeltelijk) naar het buitenland over te brengen
Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
Percentages meewerkaftrek 2016 (gelijk als in 2015/14)
Meegewerkte uren Meewerkaftrek
Percentage (van de winst)
0 tot 525 0
525 tot 875 1,25 %
875 tot 1.225 2 %
1.225 tot 1.750 3 %
1.750 of meer 4 %

Recht op meewerkaftrek bestaat ook als u uw partner wel een arbeidsvergoeding betaalt, maar deze vergoeding minder is dan € 5.000.

Omdat u het aantal meegewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, is het raadzaam een urenadministratie bij te houden. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover geen belasting te betalen.


Gerelateerde producten

Deel deze pagina: