Kennisbank

Het urencriterium en de urenregistratie van 1225 uren

Stopwatch in de hand

Urencriterium voor zelfstandigenaftrek: wat telt mee voor de 1225 uur?

Zzp’ers zijn ondernemers en komen dus in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Hiervoor geldt het urencriterium van 1225 uur en moet je een urenregistratie bijhouden. Werk jij in een kalenderjaar meer dan 1225 uur in jouw eigen bedrijf, dan kom je in aanmerking voor alle fiscale voordelen voor zzp’ers, waaronder de starters- en zelfstandigenaftrek. Hoe werkt het en welke uren mag je allemaal meetellen?

Waarom een urencriterium?

Het urencriterium is bedacht om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Met dit criterium wordt namelijk voorkomen dat iedereen zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, met minimale werkzaamheden toch van deze speciale regeling kan profiteren. Om te bewijzen dat je voldoet aan het urencriterium, moet je een urenregistratie bijhouden.

Let op: vanwege corona zijn in 2020 en 2021 andere maatregelen geldig, zie onderste alinea.

De vereisten voor het urencriterium

Goed om te weten: het urencriterium is 1225 uur per jaar. Ook als je in augustus start met je onderneming is het minimum 1225 uur per jaar. Daarbij geldt het criterium alleen als je 50 procent van je werktijd hebt besteed aan je onderneming. Dit laatste geldt alleen wanneer je de laatste 5 jaar ondernemer bent geweest. Was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je hier niet aan te voldoen.

Welke uren tellen mee?

Simpel gezegd: elk uur dat je besteedt aan je onderneming kan je opnemen in je urenregistratie. Dit kun je onderverdelen in directe en indirecte uren. Hierbij zijn de directe uren de uren waarin je declarabel bent voor de klant en de indirecte uren de momenten waarop je bezig was met bijvoorbeeld de administratie, het bouwen van je website of je reistijd.

Er zijn een paar uitzonderingen zoals zwangerschap. Over de weken waarop je normaal gesproken met verlof gaat, mag je de uren die je niet werkt (maar anders dus wel zou werken) meetellen als gewerkte uren. Je mag maximaal 16 weken opvoeren in je urenregistratie.

Ziekte en vakantie tellen dan weer niet mee. Werk je niet in het weekend, maar word je wel gebeld door een klant? Dan mag je dit natuurlijk weer wel optellen bij de gewerkte uren.

Uren die je maakt voor samenwerkingsverbanden (denk aan maatschappen en vennootschappen onder firma) tellen niet altijd mee. Bijvoorbeeld bij een ongebruikelijk samenwerkingsverband of samenwerkingen die bestaan uit ondersteunende werkzaamheden (een tandarts en zijn assistent). Uren voor een ondermaatschap tellen niet mee voor de urenregistratie.

Wat mag je allemaal meetellen?

Alle uren die je besteedt aan jouw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan jouw klanten. Tijd die je bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen, acquisitie, cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden, onderhouden van pc's, kantoor opruimen, netwerken, het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, marketing, het maken en bijhouden van je website telt mee voor het urencriterium. 

Studie-uren
De uren die je besteedt aan een opleiding of studie tellen alleen mee voor het urencriterium als deze nodig zijn voor de uitoefening van je onderneming. Het gaat om het verkrijgen of op peil houden van je vakbekwaamheid. 

Houd een urenregistratie bij

Het is belangrijk om een urenregistratie bij te houden. Je moet je uren namelijk verantwoorden als je een inspectie krijgt van de Belastingdienst. Noteer daarom elke dag de uren die je in je bedrijf stopt, houd je agenda goed bij en bewaar bewijzen, denk hierbij aan het overzicht van je ov-chipkaart, facturen en misschien zelfs je belgeschiedenis. Een boekhoudprogramma kan je daarbij helpen.

Heeft het urencriterium invloed op je startersaftrek?

Ja. Dit heeft de Belastingdienst zo bedacht vanwege het startersrisico dat je neemt als zzp’er. De startersaftrek is een aanvullend voordeel van 2.123 euro op de zelfstandigenaftrek.

Als je aan de 1225 uur komt, en dus aan de norm voor de zelfstandigenaftrek voldoet, mag je gebruik maken van de startersaftrek. Let wel op: je mag hier alleen gebruik van maken wanneer:

  • Je in de voorafgaande vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was;
  • Je in de vijf voorafgaande jaren niet meer dan twee keer gebruikgemaakt hebt van de zelfstandigenaftrek;
  • Er in het kalenderjaar of in één van de vijf voorgaande jaren geen sprake was van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

Bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid heb je recht op het verlaagd urencriterium. Dan worden de vereiste uren teruggebracht naar 800.

Tijdelijke maatregel urencriterium 2020 en 2021

Voor het jaar 2020 had het kabinet vanwege corona een versoepeling van het urencriterium toegepast. In 2020 mochten de weken tussen 1 maart 2020 t/m 1 oktober 2020 voor 24 uur per week worden meegerekend.

Ook voor 2021 is er voor het urencriterium een versoepeling. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 mag je 24 uren per week schrijven ook al heb je die uren niet gemaakt. 

Voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten, is de versoepeling niet effectief als de piek van hun werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor deze ondernemers zal het kabinet net als in 2020 een aanvullende regeling treffen. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. De ondernemer kan met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 januari tot en met 30 juni en zo ook beoordelen of hij in 2021 aan het urencriterium voldoet.

Op deze pagina