99% van nieuwe bedrijven zijn zzp’ers

Zelfstandigen
Handelsregister KvK

Uit recente cijfers van het Handelsregister blijkt dat in 2016 er tot nu toe 36.841 bedrijven bij gekomen. Daarvan is 99 procent zzp'er. Tevens blijkt uit de cijfers in juli 5 procent minder bedrijven zijn gestart dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal registreerden zich in juli 12.985 nieuwe ondernemingen bij de Kamer van Koophandel (KvK). De sectoren horeca en zorg waren de enige die een stijging van het aantal bedrijven kenden.

Twee provincies in de plus

In Noord-Holland en Drenthe steeg het aantal starters, met respectievelijk 3 en 15 procent. In de meeste provincies steeg het aantal gestopte bedrijven. Het aantal starters daalde het sterkst in Utrecht en Limburg.

Groot aandeel zzp’ers

Het totaal aantal geregistreerde vestigingen bedraagt op 1 augustus 1.814.915. Ruim 1,7 miljoen daarvan zijn hoofdvestigingen. Van alle Nederlandse bedrijven bestaat 50 procent uit zelfstandigen zonder personeel. Een kwart behoort tot het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Deel deze pagina: