Nieuws

Achterban ZZP Nederland over AOV-voorstel: stap op weg, directe betrokkenheid zelfstandigen bij uitwerking noodzakelijk

Onderzoek

Vanmorgen heeft de Stichting vd Arbeid zijn AOV-voorstel zelfstandigen gepresenteerd aan minister Koolmees. Nadat de hoofdlijnen van het voorstel van de Stichting van de Arbeid (StvdA) in de Adviesraad van ZZP Nederland zijn besproken, hebben we afgelopen maandag de reactie van de zelfstandige ondernemers zelf gevraagd.

Uit eerdere raadplegingen in het voorjaar van 2019 onder de achterban van ZZP Nederland zijn alle belangrijke uitgangspunten voor een AOV-voorstel geformuleerd. De vraag die nu is gesteld in de huidige enquête van stichting ZZP Nederland is; in welke mate zijn de uitgangspunten van de achterban terug te vinden in het advies van de StvdA?

In nog geen 24 uur tijd zijn er bijna 4000 reacties verzameld. De uitkomsten zijn zonder meer positief te noemen voor het feit dat de verzekering loopt tot de AOW-datum en dat iedereen volledig wordt geaccepteerd, zonder uitsluitingen. Ook zijn er een aantal kritische punten genoemd. Punten die enerzijds ingaan op de totstandkoming van het advies en de partijen die het hebben geformuleerd, maar die met name ingaan op de details van hoe een en ander uitgevoerd zou moeten worden. Daarom is het des te belangrijker dat de zelfstandigenorganisaties direct en prominent betrokken worden bij de gesprekken over de invulling en uitvoering.

Betrokkenheid vereist

In beginsel heeft elke ondernemer moeite met een verplichting, maar aan de andere kant is het noodzakelijk om de nadelige gevolgen van ons huidige systeem die gelden voor een grote groep zelfstandigen op te lossen. Te veel zelfstandigen kunnen zich nu niet verzekeren. Dit leidt er toe dat we kritisch kijken naar het advies, zoals dat nu voorligt en dat we alle plus- en minpunten verzamelen en kenbaar zullen maken aan de minister. De uitkomst van onze raadpleging toont de noodzaak van de betrokkenheid van zelfstandigen aan bij de uitwerking. In de uitwerking moet nog veel gebeuren. Stichting ZZP Nederland maakt zich sterk, om de aanvullende opmerkingen van de achterban te bespreken met de minister, zodat zelfstandigen rechtstreeks betrokken zijn bij de verdere uitwerking van dit voorstel.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 3 maart 2020