ACM onderzoekt mogelijkheid tariefafspraken “kwetsbare zzp’ers”

Politiek
Stichting ZZP Nederland

ACM bestuursvoorzitter Martijn Snoep heeft in de media een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden tot tariefafspraken voor “kwetsbare zzp’ers”. Stichting ZZP Nederland heeft eerder vastgesteld, dat instelling van een minimum tarief, zoals het kabinet dat voor ogen heeft, onwerkbaar en ondoelmatig is. Prijsafspraken tussen ondernemers zijn in strijd met de mededingingswetgeving.

Oplossing

Stichting ZZP Nederland is van mening, dat er een effectieve oplossing moet worden gevonden voor de problemen van deze groep “zelfstandigen” aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  Zij bevinden zich meestal in schijnconstructies en verkeren vaak in een afhankelijke positie tegenover opdrachtgevers. Een dergelijke oplossing  “mag echter niet ten koste gaan van de ondernemingsvrijheid van de grote en groeiende groep bewust zelfstandige ondernemers”, zegt voorzitter Maarten Post in een brief aan de ACM.

Meedenken

De problematiek van schijnconstructies aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan volgens ZZP Nederland niet worden opgelost door tariefafspraken. ZZP Nederland wil constructief meewerken aan een oplossing die perspectief biedt voor afhankelijke flexwerkers, die zich vaak noodgedwongen ondernemer noemen. “Dat moet een sociale oplossing zijn, waarvan de echte ondernemers geen last hebben”, aldus Post

Deel deze pagina: