Actal: stage bij ZZP'ers moet mogelijk worden

De Telegraaf

Teveel haken en ogen belemmeren mogelijkheden stages

ZZP’ers en eenmanszaken mogen momenteel in heel veel gevallen niet fungeren als stageplaatsen. Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) gaat aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseren om dit toch mogelijk te maken in alle sectoren van het bedrijfsleven.

Voorlopig leggen allerlei reglementen nog beperkingen op om stage te lopen bij ZZP’ers en eenmanszaken. "Zo stellen vrijwel alle erkenningsregelingen de eis dat er een begeleider moet zijn. In sommige reglementen is echter ook bepaald dat er in geval van vakantie of ziekte een vervanger in het bedrijf aanwezig moet zijn. Aan deze laatste eis kunnen ZZP´ers en eenmanszaken gewoonweg niet voldoen’’, zegt Jan ten Hoopen van Actal. „Met de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder het toenemend aantal ZZP ´ers en het ontstaan van allerlei nieuwe vormen van arbeidsrelaties, moet dat in de toekomst anders worden. Anders lopen we het risico dat vraag en aanbod van leerplekken niet meer goed op elkaar aansluiten.’’

De procedures van de stages leiden ook tot veel wederzijds ongenoegen. Het is een lang en bureaucratisch proces waarbij veel handtekeningen moeten worden gezet. Het zou allemaal sneller en simpeler moeten. Daarnaast moet volgens Actal Bussemaker ook subsidies voor  ZZP’ers en eenmanszaken die stagiaires opnemen mogelijk maken.

ZZP Nederland voorloper
Stichting ZZP Nederland is al langere tijd bezig om te bewerkstelligen dat ZZP'ers en eenmanszaken mogen functioneren als stageplek. Wat dat betreft zijn wij dan ook verheugd dat ook Actal hetzelfde idee heeft.
| ZZP en stageplaatsen |

Deel deze pagina: