Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid mag niet generiek verplicht worden voor zzp’ers

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

De achterbanraadpleging, die Stichting ZZP Nederland in december 2015 heeft gehouden, wijst uit dat er draagvlak is voor een Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid voor werkenden, zoals het CDA heeft voorgesteld. Maar dan wel onder strikte voorwaarden en met dispensatiemogelijkheid of opting out. Dat staat in de Notitie Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid (download pdf) die vandaag is verzonden aan minister Asscher.

Stichting ZZP Nederland reageert daarmee op de adviesaanvraag, die de minister over dit onderwerp heeft neergelegd bij de SER. De stichting wil voorkomen, dat er allerlei regelingen worden ingesteld, die de ondernemersvrijheid beknotten, waarbij alweer niet is geluisterd naar wat zzp’ers zelf te zeggen hebben. “ Er moet niet langer over ons worden gesproken, maar met ons”, zegt voorzitter Maarten Post. “ Het wordt tijd, dat de klassieke partijen van de oude arbeidsmarkt erkennen, dat er een nieuw speelveld is ontstaan, waarin andere spelregels gelden.”

Geen inmenging

Zelfstandige ondernemers regelen het liefst hun eigen zaakjes op hun eigen manier, zo blijkt uit de notitie. De verplichte sociale bescherming, die kenmerkend is voor het oude werknemersmodel, is aan ondernemers niet besteed. Men heeft er zelfs een gezonde afkeer van. Toch vindt een meerderheid, dat men onvoldoende is verzekerd: het risicobewustzijn is toegenomen. In de notitie is beschreven onder welke voorwaarden er draagvlak te vinden is voor deelname aan een basisverzekering, zoals door het CDA is voorgesteld.

“Het belangrijkste kenmerk van een dergelijke voorziening is flexibiliteit”, zegt directeur Frank Alfrink, “de diversiteit van de groep zelfstandige ondernemers staat op gespannen voet met welke generieke regeling dan ook”. Daarnaast is het van belang om de acceptatie te bevorderen en uitsluitingen te vermijden. Een eenvoudige en transparante regeling zonder kleine lettertjes kan het imago van financiële producten verder verbeteren en de deelname bevorderen.

Stichting ZZP Nederland wil actief betrokken zijn bij de komende discussie over het voorstel. “Niemand is gebaat bij een nieuwe WAZ of elk ander gedrocht, dat aan een bureau is bedacht” zegt voorzitter Maarten Post, “men moet leren luisteren naar wat zelfstandige ondernemers zelf te zeggen hebben.”

Deel deze pagina: