Nieuws

Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid, hernieuwde stand van zaken

Er wordt binnen de Stichting van de Arbeid al tijden gesproken over een voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Stichting ZZP Nederland heeft de gewenste uitgangspunten daarvoor al eerder kenbaar gemaakt. Hoewel er in verschillende media wordt gesuggereerd dat de ondernemersorganisaties niet op een lijn zouden zouden zitten, is dit niet het geval. De uitgangspunten worden gedeeld door de ondernemersorganisaties en zijn ingebracht bij de Stichting van de Arbeid.

Uitgangspunten zelfstandigenorganisaties

De zelfstandigenorganisaties hebben in het najaar van 2019 hun gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd op basis van het Manifest Moderne Arbeidsmarkt (download pdf).

Het gaat om een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden, die duurt  tot aan de AOW leeftijd. Wij willen een betaalbare premie, die voor alle werkenden gelijk is en niet afhankelijk is van het inkomen. Het gaat om een basisregeling, dus praten we over een basisuitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid, die is gerelateerd aan de hoogte van het minimumloon. Wij hebben een eigen risicoperiode voorgesteld van 2 jaar. Voor alle werkenden moet er volledige acceptatie zijn zonder uitsluitingen. Wij willen een publieke regeling met publieke uitvoering op transparante wijze.

Deze uitgangspunten van de zelfstandigenorganisaties zijn door stichting ZZP Nederland en PZO ingebracht in het onderhandelingsproces van de Stichting van de Arbeid. Dit onderhandelingsproces is, zoals gezegd nu gaande en zal binnenkort zijn afgerond.

Vervolg

Volgende week zal, naar alle waarschijnlijkheid de Stichting van de Arbeid met een voorstel komen. Het is niet duidelijk of er een gedragen voorstel komt. Als er een gedragen voorstel bekend is dan zal stichting ZZP Nederland het voorstel voorleggen aan de achterban.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 6 februari 2020