Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid, stand van zaken

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland
Uitslag van eerder onderzoek van ZZP Nederland
Uitslag van eerder onderzoek van ZZP Nederland

Momenteel zijn partijen in de Stichting van de Arbeid bezig om een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uit te werken. 

De zelfstandigenorganisaties hebben in het najaar van 2019 hun gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd op basis van het Manifest Moderne Arbeidsmarkt (download pdf).

Het gaat om een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden, die duurt  tot aan de AOW leeftijd. Wij willen een betaalbare premie, die voor alle werkenden gelijk is en niet afhankelijk is van het inkomen. Het gaat om een basisregeling, dus praten we over een basisuitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid, die is gerelateerd aan de hoogte van het minimumloon. Wij hebben een eigen risicoperiode voorgesteld van 2 jaar. Voor alle werkenden moet er volledige acceptatie zijn zonder uitsluitingen. Wij willen een publieke regeling met publieke uitvoering op transparante wijze.

Deze uitgangspunten van de zelfstandigenorganisaties zijn door stichting ZZP Nederland en PZO ingebracht in het onderhandelingsproces van de Stichting van de Arbeid. Dit onderhandelingsproces is nu gaande en zal binnenkort zijn afgerond. Zodra er een onderhandelingsresultaat is bereikt, zullen wij dit voorleggen aan onze achterban. Wij hopen dat er een voorstel uit komt, dat wij met positief advies kunnen voorleggen aan de achterban. Uiteindelijk moet de minister beslissen.

Deel deze pagina: