Belastingdienst laat gegevens van werkgevers opnieuw inleveren

Ministerie van Financiën

De Belastingdienst vraagt een aantal werkgevers binnenkort om een deel van de loongegevens over 2006 opnieuw aan te leveren. Deze tweede aanlevering is nodig omdat de Belastingdienst anders aan grote groepen mensen geen definitieve toeslag kan toekennen. Daarnaast zijn de gegevens nodig om te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en premies werknemersverzekeringen terug te betalen. De werknemersgegevens uit de loonheffingketen van Belastingdienst en UWV zijn niet in alle gevallen hiervoor bruikbaar. De uitkomst van een onderzoek hiernaar wordt in september verwacht.

Om deze extra inspanning van de werkgevers zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er overleg geweest met de salarisservicebureaus en softwareleveranciers zodat zij hun klanten in staat kunnen stellen om de vereiste gegevens aan te leveren. Momenteel wordt nog uitgezocht welke werkgevers er precies opnieuw een deel van de gegevens moeten aanleveren. De Belastingdienst probeert dit aantal zo laag mogelijk te houden De werkgevers die opnieuw loongegevens moeten aanleveren, krijgen half augustus een brief met het verzoek om deze gegevens tussen 3 september en 1 oktober 2007 aan te leveren. In de brief staat ook om welke gegevens het precies gaat.

De Belastingdienst is zich er goed van bewust dat de problemen met de loongegevens een extra inspanning vragen van werkgevers en intermediairs, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden. De Belastingdienst betreurt dat en biedt hiervoor zijn excuses aan.

Om de onbedoelde overlast te compenseren, wordt er nog steviger ingezet op een voelbare lastenverlichting voor ondernemers.
Bijvoorbeeld door nog beter aan te sluiten bij de administratieve praktijk van werkgevers. Hierover gaat de Belastingdienst binnenkort overleggen met werkgevers, marktpartijen en softwareleveranciers.

Zie ook: Belastingdienst weer in de fout, leuker wordt het niet

Deel deze pagina: