Beperking zelfstandigenaftrek toont anti-ondernemersbeleid kabinet

Politiek
stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland wil fundamentele dialoog arbeidsmarkt

Recente berichtgeving in de media over een mogelijke beperking van de zelfstandigenaftrek beschouwt ZZP Nederland als een signaal van anti-ondernemers sentimenten in de politiek. “De overheid toont zich niet betrouwbaar, als men zich niet houdt aan het regeerakkoord door keer op keer zelfstandige ondernemers te benadelen in plaats van te stimuleren ”, zegt voorzitter Maarten Post.

Voorzitter Maarten Post: 'Geen pleisters plakken'
Voorzitter Maarten Post: 'Geen pleisters plakken'

Beperking

Waar in het regeerakkoord nog sprake was van ruimte voor ondernemers, lijkt het kabinet nu met allerlei maatregelen zelfstandige ondernemers te willen tegenwerken. Kabinetsvoornemens om de positie van zelfstandigen te verbeteren gaan nu steeds meer in de richting van maatregelen en verplichtingen, die het ondernemerschap nodeloos beperken.

Toekomsbestendige arbeidsmarkt

Stichting ZZP Nederland kiest voor een integrale benadering, die moet leiden tot een inclusieve arbeidsmarkt met perspectief voor alle werkenden en ruimte voor ondernemers. Daartoe hebben stichting ZZP Nederland en PZO het Manifest Moderne Arbeidsmarkt opgesteld. De zelfstandigenorganisaties leveren met dit manifest een constructieve bijdrage aan een fundamentele dialoog over een toekomstbestendige arbeidsmarkt en de positie van zelfstandige ondernemers daarin.

Presentatie

 Op 11 september a.s. zal de inhoud van dit manifest worden gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de politiek, de SER en aan de voorzitter van de Commissie Regulering van Werk. Deze commissie is ingesteld door minister Koolmees om dit najaar een advies uit te brengen over de spelregels van de arbeidsmarkt.

“Het zou getuigen van een verstandig beleid, als het kabinet nu eens zou ophouden met pleisters plakken, om daadwerkelijk te komen tot toekomstgerichte spelregels voor een veranderde arbeidsmarkt”, aldus Post.

Deel deze pagina: