Nieuws

Brief belastingdienst over intrekken betalingsregeling coronaschuld

Belastingdienst

In één keer betalen kan nog worden voorkomen

In april 2023 hebben verschillende ondernemers een brief ontvangen waarin stond dat ze niet aan de vereisten voldeden voor de betalingsregeling in verband met het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis. Ben jij ondernemer en heb je nog geen actie ondernomen, dan ontvang je in juli een brief van de Belastingdienst waarin wordt gemeld dat de betalingsregeling wordt beëindigd, aldus de Belastingdienst.

Hoewel de brief gedateerd is op 15 augustus 2023, ontvangt je deze eerder, waardoor er nog ruim een maand overblijft om actie te ondernemen. Op deze manier kan voorkomen worden dat je het volledige bedrag dat was uitgesteld in één keer moet betalen.

Waarom?

Je hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen vanwege de coronacrisis, wat resulteerde in een belastingschuld. Deze schuld wordt momenteel afbetaald via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

Je voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om één van de volgende redenen:

  1. Sinds 1 oktober 2022 zijn niet alle nieuwe betalingsverplichtingen nagekomen.
  2. De termijnen van de betalingsregeling zijn sinds 1 oktober 2022 niet op tijd betaald.
  3. Er is een achterstand ontstaan in de betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, evenals met de termijnen van de betalingsregeling.

Verschillende brieven zijn door de Belastingdienst naar jou gestuurd om je hierop te wijzen. Helaas heb je de betalingsachterstand(en) niet ingehaald, geen aanpassing van de betalingsregeling gevraagd, en evenmin een verzoek om schuldsanering ingediend, zegt de Belastingdienst.

Als gevolg hiervan is de Belastingdienst van plan de betalingsregeling in te trekken. Middels deze brief (die je ergens in juli krijgt) word je officieel op de hoogte gesteld van dit besluit.

Gevolgen

Indien de Belastingdienst besluit om de betalingsregeling bijzonder uitstel in te trekken, moet je alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, samen met eventuele kosten, in één keer te betalen. Je bent verplicht om het volledige bedrag vóór 29 augustus 2023 te betalen. De intrekkingsbrief bevat gedetailleerde informatie over jouw betalingsmogelijkheden.

Hoe te voorkomen?

Bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Dan is de betalingsregeling misschien nog aan te passen.

Je moet dan in elk geval de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 inlopen. Alleen dan kan je nog een of meer aanpassingen van de betalingsregeling bijzonder uitstel aanvragen, zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, is meer te lezen bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

Als ondernemer kan je in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in de brief altijd de reden waarom je het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, jouw naam en jouw handtekening.

De brief moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Gevolgen wanneer je niets doet

De Belastingdienst neemt maatregelen om de belastingschuld in te vorderen en brengt daarbij kosten in rekening. Ben je als ondernemer in staat is om de coronaschulden te betalen, dan is het raadzaam dit te doen vóór 1 september 2023 om extra kosten te vermijden.

In eerste instantie ontvang je een aanmaning. Indien er na de aanmaning nog steeds geen betaling plaatsvindt, volgt er een dwangbevel. Aan het dwangbevel zijn aanzienlijke kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de omvang van de belastingschuld als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Dwangbevel

Heb je voor 1 oktober 2022 al een aanmaning ontvangen voor één of meerdere (naheffings)aanslagen en het bedrag van die aanmaning nog niet betaald, zal de Belastingdienst onmiddellijk overgaan tot het sturen van een dwangbevel voor deze betreffende (naheffings)aanslagen. Betaal je na ontvangst van het dwangbevel nog steeds niet, dan zal de Belastingdienst verdere maatregelen treffen. Voordat deze maatregelen worden genomen, zal de Belastingdienst echter eerst contact opnemen met je opnemen. Het nemen van invorderingsmaatregelen kan inhouden dat de Belastingdienst beslag legt op jouw vermogensbestanddelen, zoals inventaris, een auto of een bankrekening. Daarnaast kan de Belastingdienst een faillissementsaanvraag voor jou aanvragen.

Geplaatst op 5 juli 2023