Nieuws

De Jonge: oplossing voor bestrijden zzp in de zorg ligt in goed werkgeverschap

Na eerdere uitlatingen van Minister de Jonge in het programma Meldpunt over de ongewenstheid van zzp’ers in de zorg, vond vandaag het Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamer Commissie Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Na duidelijke stellingnames van zowel de VVD als D66 dat het niet de bedoeling is dat de minister de vorm waarin het werk wordt verricht aanpakt, maar dat veel meer de aantrekkelijkheid van werken in de zorg bevorderd moet worden, begon de Jonge aan zijn antwoord.

Hij hecht er waarde aan om vooraf duidelijk te stellen dat het niet zijn bedoeling is om via onverhoedse maatregelen mensen uit de zorg te laten vertrekken. “We kunnen ons dat niet veroorloven. Iedereen is nodig. Als we alleen al kijken naar de demografische ontwikkelen, zal de zorgvraag enorm stijgen, waarschijnlijk verdubbelen.” Tevens geeft de Jonge aan dat hij niet de indruk wil wekken dat de toename van flex en zelfstandig ondernemerschap de kwaliteit van zorgverlening onder druk zet.Wel stelt hij dat er een fikse ontevredenheid is over het werken in loondienst, hetgeen leidt tot vertrek als werknemer, om vervolgens direct weer terug te keren als zelfstandige voor enkel de aantrekkelijke diensten en tegen hogere kosten. Dit is niet de schuld van de zelfstandige, maar is te wijten aan slecht werkgeverschap, aldus De Jonge.

Duiding

Uit cijfers blijkt dat de uitstroom uit de zorg 111.000 groot is, maar dat slechts een fractie daarvan kiest voor het ondernemerschap. Het merendeel (65%) gaat in een andere sector werken of stopt met werken.

Waar tevens aan voorbij wordt gegaan, zie onze brief (pdf) van afgelopen dinsdag, is het feit dat werkenden in de zorg kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, omdat ze behoefte hebben aan autonomie. In loondienst krijgen zij onvoldoende ruimte voor hun persoonlijke wensen. Als zelfstandig ondernemer, al dan niet bemiddeld door een intermediair, kan men die wensen zelf invullen. Als zorgwerkgevers invulling geven aan het goed werkgeverschap zullen minder mensen zich geroepen voelen om als zzp’er in de zorg aan de slag te gaan.

Mening ZZP Nederland

ZZP Nederland maakt zich grote zorgen over het gebrek aan inzicht in de motieven van zzp’ers in de zorg. Als oplossingsrichting denkt de minister aan plannen per regio, waarin de werkgevers afspraken maken over gelijke beloning, voor gelijk werk, binnen gemaximeerde tarieven. De minister wil dat werkgevers extra personeel aannemen, zodat binnen de regio via deze ‘interne’ flex, de behoefte aan personeel als gevolg van piek, ziek en uniek, onderling kan worden opgevangen. De Jonge denkt aan een flexpool van zzp’ers, maar alleen als deze pool wel voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. Dit alles binnen een maximum aan flex van 10%.

Goed werkgeverschap is altijd gewenst, maar een quotum invoeren aan maximale flex, te handhaven door zowel de inspectie als de inkopende organisaties, zoals zorgkantoren en zorgverzekeraars, waar de minister aan denkt getuigt van een verborgen agenda. Als de Jonge nog vol overtuiging beweert “Goed werkgeverschap moet de vlucht naar zzp-schap voorkomen”, dan kunnen we stellen dat hij de ontwikkeling naar een moderne arbeidsmarkt niet begrijpt. Helaas staat hij daar binnen het kabinet niet alleen in.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 13 februari 2020